แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2564สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
36020001ศาลาสามัคคี เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ7113117111191171201151171------1269----1-910-1--9-10---10-100%
36020002บ้านระหัด เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ41711111011411318191111------879----1-56-1--5-6---6-100%
36020003บ้านขามป้อม เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ--141111231141231161161191------1368----1-910-1--9-10---10-100%
36020004บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ515191171191131181241261------1369----1-910-1--9-10---10-100%
36020005บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์กุดเลาะ414121613161817141------449----1-34-1--3-4---4-100%
36020011บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ เกษตรสมบูรณ์โนนกอก7141211331231241231211271------1839----1-1314-1--13-14---14-100%
36020012บ้านเมืองกลางวิทยา เกษตรสมบูรณ์โนนกอก--141321301261301211281291------2108----1-1011-1--10-11---11-100%
36020013บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา เกษตรสมบูรณ์โนนกอก--119131711611117181------628----1-45-1--4-5---5-100%
36020014บ้านโนนเห็ดไคล เกษตรสมบูรณ์โนนกอก115151151101611118171------689----1-45-1--4-5---5-100%
36020015บุปผาราม เกษตรสมบูรณ์โนนกอก312113119112115110116171------979----1-56-1--5-6---6-100%
36020016บ้านโนนเขวา เกษตรสมบูรณ์โนนทอง615131141231121121131211------1099----1-67-1--6-7---7-100%
36020017บ้านโนนทอง เกษตรสมบูรณ์โนนทอง------611217110116181------596----1-34-1--3-4---4-100%
36020018บ้านโนนหนองไฮ เกษตรสมบูรณ์โนนทอง----115161411014131------337----1-23-1--2-3---3-100%
36020019บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์โนนทอง91615115118111116113112115117113115012----1-1516-1--15-16---16-100%
36020020บ้านกลาง เกษตรสมบูรณ์โนนทอง9131814151817110181------629----1-45-1--4-5---5-100%
36020021บ้านแก้งตาดไซ เกษตรสมบูรณ์โนนทอง215151514141617171------459----1-34-1--3-4---4-100%
36020022บ้านหนองบัว เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--33129126140128136138122117125113130711----1-1920-1--19-20---20-100%
36020023บ้านนาสีดา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--81191221171221171141131------1328----1-910-1--9-10---10-100%
36020024บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--11113111115111112141111------888----1-56-1--5-6---6-100%
36020025บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--3112412811612113812413411711518125611----1-1617-1--16-17---17-100%
36020026บ้านหัวโสก เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--611311117191815191------688----1-45-1--4-5---5-100%
36020027บึงมะนาววิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--7112171161111121131121------908----1-56-1--5-6---6-100%
36020028บ้านจมื่น เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--7161517141116141------408----1-23-1--2-3---3-100%
36020029บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านเดื่อ--15124117117120126126125126112111121911----1-1516-1--15-16---16-100%
36020030บ้านโนนงิ้ว เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--4161719141914171------508----1-34-1--3-4---4-100%
36020031บ้านเขวา เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--8111112113111111111181------858----1-56-1--5-6---6-100%
36020032บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--161201211271221211201191------1668----1-910-1--9-10---10-100%
36020033บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เกษตรสมบูรณ์บ้านบัว--3141716161718121------438----1-34-1--3-4---4-100%
36020034บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----462481602692732652572------41813----111921-1-1-19-21---21-100%
36020035บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----221271271311271341261------1947----1-910-1--9-10---10-100%
36020036บ้านพรมห้วยข่าวิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----1019115161111131171------817----1-56-1--5-6---6-100%
36020037บ้านโนนชาด เกษตรสมบูรณ์บ้านเป้า----------3111--11------53----1-12-1--1-2---2-100%
36020039ชุมชนบ้านเมืองเก่า เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง--4141271291281251291321------1788----1-1415-1--14-15---15-100%
36020040บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง--315112115127115111191------978----1-56-1--5-6---6-100%
36020041บ้านหนองแต้ เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง717141181913115161141------839----1-56-1--5-6---6-100%
36020042เกษตรศิลปวิทยา เกษตรสมบูรณ์บ้านยาง718111119117126129121126119122115122012--16161-1617-1---1-16-1-5%
36020043ชุมชนบ้านหัน เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--171131211231181261251221------1658----1-910-1--9-10---10-100%
36020044บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน111231121341291261331331261------2279----1-1112-1--11-12---12-100%
36020045บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--4120126123119129117126129122129124411----1-1516-1--15-16---16-100%
36020046บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--21221191231271301301141------1678----1-910-1--9-10---10-100%
36020047บ้านตลาดอุดมวิทย์ เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน--61141171151181181141111------1138----1-67-1--6-7---7-100%
36020050สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง31118111181141241311161------1169----1-67-1--6-7---7-100%
36020051บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง318171191221161181131181------1249----1-910-1--9-10---10-100%
36020052บ้านหนองคูวิทยาคม เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง11111518131914111121------549----1-34-1--3-4---4-100%
36020053บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง----23119121122130122131130121121124010----1-1516-1--15-16---16-100%
36020054บ้านพีพวย เกษตรสมบูรณ์สระโพนทอง11312181811411317181------649----1-45-1--4-5---5-100%
36020055บ้านโจดพิทยาคาร เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--14110117112117113110161------998----1-56-1--5-6---6-100%
36020056บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--611016114171612116144132133122711----1-2021-1--20-21---21-100%
36020057บ้านฉนวน เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--1511411219110133116181------1178----1-67-1--6-7---7-100%
36020058บ้านท่าคร้อโนนศิลา เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--1517114161151191131111------1008----1-56-1--5-6---6-100%
36020059บ้านนาสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์หนองข่า1311019112111191131131101------1009----1-56-1--5-6---6-100%
36020060บ้านห้วยยางดำ เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--318112191171919171------748----1-45-1--4-5---5-100%
36020061บ้านหนองแดงกุดจิก เกษตรสมบูรณ์หนองข่า--711116161811414171------638----1-45-1--4-5---5-100%
36020062บ้านหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--71717112161121101171------788----1-45-1--4-5---5-100%
36020063บ้านหนองไผ่ เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม----2011916115122126119142145126124010----1-1415-1--14-15---15-100%
36020064บ้านสารจอด เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--21181171121221271271201------1548----1-910-1--9-10---10-100%
36020065บ้านวังม่วง เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--13129121131125124134140153145245136012----112325-1-1-23-25---25-100%
36020066บ้านโคกสง่า เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม9114191161101161121151121------1139----1-67-1--6-7---7-100%
36020067บ้านทิกแล้ง เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--317181919115113171------718----1-45-1--4-5---5-100%
36020068บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--717191411014112161------598----1-34-1--3-4---4-100%
36020069บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม--12161917120114131121------838----1-56-1--5-6---6-100%
36020070บ้านสารจอดเก่า เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม----161181151141251161201------1247----1-89-1--8-9---9-100%
36020071บ้านดอนหัน เกษตรสมบูรณ์หนองโพนงาม513191816131715191------559----1-34-1--3-4---4-100%
36020072ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ภูเขียวกวางโจน--241241201141161211281261------1738----1-910-1--9-10---10-100%
36020073บ้านสวนอ้อย ภูเขียวกวางโจน713141911111011816181------769----1-45-1--4-5---5-100%
36020074บ้านหนองปอแดง ภูเขียวกวางโจน--6171161101111813181------698----1-45-1--4-5---5-100%
36020075บ้านกวางโจนโนนทอง ภูเขียวกวางโจน--71911019111171151141------828----1-56-1--5-6---6-100%
36020077คุรุราษฎร์วิทยา ภูเขียวกวางโจน--10123134134133126134127128120123129211----1-1617-1--16-17---17-100%
36020078บ้านดอนจำปา ภูเขียวกวางโจน--231171151191251251191181------1618----1-910-1--9-10---10-100%
36020079บ้านหนองกุง ภูเขียวกวางโจน--331231271311221291321361------2338----1-1112-1--11-12---12-100%
36020081กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ภูเขียวกุดยม--216112171315171101------528----1-34-1--3-4---4-100%
36020082บ้านเรือ ภูเขียวกุดยม--121231611111118191101------908----1-56-1--5-6---6-100%
36020083บ้านโนนสาทร ภูเขียวกุดยม--1011111611111517111161------878----1-56-1--5-6---6-100%
36020084ม่วงราษฎร์สามัคคี ภูเขียวกุดยม--3151518161518141------448----1-34-1--3-4---4-100%
36020085บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ภูเขียวโคกสะอาด--41919191131811211811819114112311----1-1415-1--14-15---15-100%
36020086บ้านกุดโคลน ภูเขียวโคกสะอาด--5131515181513161------408----1-23-1--2-3---3-100%
36020087บ้านหนองไรไก่ ภูเขียวโคกสะอาด--51101811011419114181------788----1-45-1--4-5---5-100%
36020089บ้านกุดแดง ภูเขียวโคกสะอาด----611116191714161------497----1-34-1--3-4---4-100%
36020090บ้านโนนสาวเอ้ ภูเขียวโคกสะอาด----2131212121--21------136----1-12-1--1-2---2-100%
36020092บ้านกุดจอก ภูเขียวโคกสะอาด--3131----21--9161------235----1-23-1--2-3---3-100%
36020093บ้านหนองปลา ภูเขียวโคกสะอาด--221251231151291321251171------1888----1-1011-1--10-11---11-100%
36020094บ้านธาตุ ภูเขียวธาตุทอง--1912112512012212611911618112118120611----1-1617-1--16-17---17-100%
36020095บ้านหนองกุงใหม่ ภูเขียวธาตุทอง--21126124116128115119122123110114121811----1-1516-1--15-16---16-100%
36020096บ้านฝายพญานาค ภูเขียวธาตุทอง--91141131131151141161151------1098----1-67-1--6-7---7-100%
36020097บ้านตาดรินทอง ภูเขียวธาตุทอง141111131917171915171------829----1-56-1--5-6---6-100%
36020098บ้านหนองคัน ภูเขียวธาตุทอง--211201281301231221211221------1878----1-1011-1--10-11---11-100%
36020099บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ภูเขียวบ้านแก้ง--191161231171151251231161------1548----1-910-1--9-10---10-100%
36020100บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ภูเขียวบ้านแก้ง--171181121151171191161261------1408----1-910-1--9-10---10-100%
36020101บ้านนาหัวแรด ภูเขียวบ้านแก้ง--7111419121616171------428----1-34-1--3-4---4-100%
36020102บ้านโนนหินแร่ ภูเขียวบ้านแก้ง--51313161615111171------468----1-34-1--3-4---4-100%
36020103บ้านดอนเตาเหล็ก ภูเขียวบ้านแก้ง--6111131416113181111------628----1-45-1--4-5---5-100%
36020104บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ภูเขียวบ้านแก้ง--12120114171151101121161------1068----1-67-1--6-7---7-100%
36020105บ้านนาหนองทุ่ม ภูเขียวบ้านแก้ง--10131419151131121191------758----1-45-1--4-5---5-100%
36020106บ้านหนองแซง ภูเขียวบ้านแก้ง--181161251291271281331201------1968----1-1516-1--15-16---16-100%
36020107บ้านโป่งดินดำ ภูเขียวบ้านแก้ง--------21--113121------84----1-12-1--1-2---2-100%
36020108บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ภูเขียวบ้านแก้ง--26111116114117191111161911619115411----1-1415-1--14-15---15-100%
36020109บ้านฉนวน ภูเขียวบ้านดอน--1611711811811912112311611218114118211----1-1516-1--15-16---16-100%
36020110บ้านห้างสูง ภูเขียวบ้านดอน--1215191918111113191------768----1-45-1--4-5---5-100%
36020111บ้านดอนไก่เถื่อน ภูเขียวบ้านดอน816110191719113191111------829----1-56-1--5-6---6-100%
36020112บ้านกุดหมากเห็บ ภูเขียวบ้านดอน--4121512151118121------298----1-23-1--2-3---3-100%
36020113ฉิมพลีมา ภูเขียวบ้านดอน--231131231151161221211101------1438----1-910-1--9-10---10-100%
36020114บ้านดงเมย ภูเขียวบ้านดอน51714114151816110131------629----1-45-1--4-5---5-100%
36020115เพชรราษฎร์บำรุง ภูเขียวบ้านเพชร--291221281281321341331351------2418----1-1617-1--16-17---17-100%
36020116เพชรราษฎร์สามัคคี ภูเขียวบ้านเพชร--61515141--615141------357----1-23-1--2-3---3-100%
36020117บ้านหนองงูเหลือม ภูเขียวบ้านเพชร--215151815110151131------538----1-34-1--3-4---4-100%
36020118บ้านโป่งโพธิ์ ภูเขียวบ้านเพชร--8181101811311016161------698----1-45-1--4-5---5-100%
36020119บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวบ้านเพชร--5141213121316141------298----1-23-1--2-3---3-100%
36020120บ้านเมืองคง ภูเขียวบ้านเพชร811211218110171111141111------939----1-56-1--5-6---6-100%
36020121บ้านหนองขาม ภูเขียวบ้านเพชร--4131418171716131------428----1-34-1--3-4---4-100%
36020122บ้านโนนดินแดง ภูเขียวผักปัง215141314161616151------419----1-34-1--3-4---4-100%
36020123บ้านโนนสลวย ภูเขียวผักปัง--3131715111412131------288----1-23-1--2-3---3-100%
36020124บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวผักปัง--1121314141114131------228----1-23-1--2-3---3-100%
36020125ภูมิวิทยา ภูเขียวผักปัง151311672162414441965190519752045------1,20632----135357-1-3-53-57---57-100%
36020126บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวผักปัง--171181191261171241271251------1738----1-910-1--9-10---10-100%
36020127บ้านหว้าทอง ภูเขียวผักปัง--191261151201181131191261------1568----1-910-1--9-10---10-100%
36020128ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวผักปัง--12181121131201261181191------1288----1-910-1--9-10---10-100%
36020129บ้านโนนงาม ภูเขียวผักปัง--513171711011014191------558----1-34-1--3-4---4-100%
36020131บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวผักปัง312141312121517151------339----1-23-1--2-3---3-100%
36020132บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวหนองคอนไทย--21616171313110161------438----1-34-1--3-4---4-100%
36020133บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวหนองคอนไทย--181181181111101191111121------1178----1-67-1--6-7---7-100%
36020134หนองเบนประภากร ภูเขียวหนองคอนไทย--713111518110181121------548----1-34-1--3-4---4-100%
36020135บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวหนองคอนไทย--101111151171221191231171------1348----1-910-1--9-10---10-100%
36020136บ้านมูลกระบือ ภูเขียวหนองคอนไทย--1019112171518111171------698----1-45-1--4-5---5-100%
36020137บ้านสีปลาด ภูเขียวหนองคอนไทย2191511011315111181121------759----1-45-1--4-5---5-100%
36020138บ้านโนนข่า ภูเขียวหนองคอนไทย--31714113161814151------508----1-34-1--3-4---4-100%
36020139บ้านหัวหนอง ภูเขียวหนองคอนไทย--1316181818111151131------728----1-45-1--4-5---5-100%
36020141บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวหนองตูม--91171131141121141131231------1158----1-67-1--6-7---7-100%
36020142หนองเมยสามัคคี ภูเขียวหนองตูม1016181811317181111141------859----1-56-1--5-6---6-100%
36020143บ้านแดงสว่าง ภูเขียวหนองตูม9119119133117121142128140167272285245215----112325-1-1-23-25---25-100%
36020144โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวหนองตูม--1212011011511811811111711211718115811----1-1415-1--14-15---15-100%
36020145เนรมิตศึกษา ภูเขียวโอโล611511911919121125116116160253256231515----1-2223-1--22-23---23-100%
36020146บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวโอโล--111181141161141141151181------1208----1-67-1--6-7---7-100%
36020147บ้านหนองแวง ภูเขียวโอโล--2211511111511011511112011211514115011----1-1415-1--14-15---15-100%
36020148บ้านห้วยพลวง ภูเขียวโอโล--5171515171417171------478----1-34-1--3-4---4-100%
36020149บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นบ้านเต่า--1817115116115119115111113114110115311----1-1415-1--14-15---15-100%
36020150บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นบ้านเต่า6110181916115111181141------879----1-56-1--5-6---6-100%
36020151บ้านดอนดู่ บ้านแท่นบ้านเต่า--71911318115112181101------828----1-56-1--5-6---6-100%
36020152บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นบ้านเต่า713111151131101111101131------839----1-56-1--5-6---6-100%
36020153บ้านหนองแฝก บ้านแท่นบ้านเต่า3110151418161511151------479----1-34-1--3-4---4-100%
36020154บ้านวังหิน บ้านแท่นบ้านเต่า515151413111413111------319----1-23-1--2-3---3-100%
36020155ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นบ้านเต่า--11128115123126121115119117121111120711----1-1516-1--15-16---16-100%
36020157ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นบ้านแท่น91331351431532532522572532------38814----112022-1-1-20-22---22-100%
36020158บ้านมอญ บ้านแท่นบ้านแท่น--1111519151131131141131------938----1-56-1--5-6---6-100%
36020159หัวนานคร บ้านแท่นบ้านแท่น1018171111715112171231------909----1-56-1--5-6---6-100%
36020160บ้านโนนคูณ บ้านแท่นบ้านแท่น91141161331221221261211241------1879----1-1011-1--10-11---11-100%
36020161บ้านนาดี บ้านแท่นบ้านแท่น--515151511114110151------508----1-34-1--3-4---4-100%
36020162บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นบ้านแท่น--14118181191811219181121717112211----1-1415-1--14-15---15-100%
36020163บ้านหนองบัว บ้านแท่นบ้านแท่น--517161519110181111------618----1-45-1--4-5---5-100%
36020164บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นบ้านแท่น--14120118115181301201171------1428----1-910-1--9-10---10-100%
36020165บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นสระพัง211811911417112115181181------1229----1-910-1--9-10---10-100%
36020166ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นสระพัง1611211011511611612312012017116110118112----1-1617-1--16-17---17-100%
36020167บ้านถนนกลาง บ้านแท่นสระพัง3131913181716171101------569----1-34-1--3-4---4-100%
36020168บ้านนายม บ้านแท่นสระพัง121131101111131141121191161------1209----1-67-1--6-7---7-100%
36020169บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นสามสวน819111412161314141------419----1-34-1--3-4---4-100%
36020170บ้านหินลาด บ้านแท่นสามสวน--417171711011214151------568----1-34-1--3-4---4-100%
36020171โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นสามสวน--1151114121312121------208----1-12-1--1-2---2-100%
36020172บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นสามสวน--515191317161131101--01416910----1-45-1--4-5---5-100%
36020173บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นสามสวน6121217161--314121------328----1-23-1--2-3---3-100%
36020174สามสวนวิทยา บ้านแท่นสามสวน--25126138145136126127134117112120130611----1-2122-1--21-22---22-100%
36020175บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นสามสวน--23115118124119128117121133127111123611----1-1516-1--15-16---16-100%
36020176บ้านหนองคู บ้านแท่นหนองคู--20119124115127121123119123113117122111----1-1516-1--15-16---16-100%
36020177บ้านหนองเรือ บ้านแท่นหนองคู--151121201101311201211201------1498----1-910-1--9-10---10-100%
36020178หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นหนองคู41417171161614110171------659----1-45-1--4-5---5-100%
36020179บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นหนองคู81719111112110110141101------819----1-56-1--5-6---6-100%
36020180บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นหนองคู------------21--61------82----1-12-1--1-2---2-100%
36020181บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นหนองคู31311171311141--131------358----1-23-1--2-3---3-100%
36020182บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อเก่าย่าดี--518114181131131171251------1038----1-67-1--6-7---7-100%
36020183บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อเก่าย่าดี3110151618191617181------629----1-45-1--4-5---5-100%
36020184บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อเก่าย่าดี--13112117121118113116115129110121118511----1-1516-1--15-16---16-100%
36020185บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อโคกกุง6171414161--615151------438----1-34-1--3-4---4-100%
36020186บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อโคกกุง1318113116181712119113112119114115312----1-1516-1--15-16---16-100%
36020188บ้านโคกกุง แก้งคร้อโคกกุง--18126121136120118119130130119133127011----1-1718-1--17-18---18-100%
36020189บ้านตลุกหิน แก้งคร้อโคกกุง61817181614191151121------759----1-45-1--4-5---5-100%
36020190บ้านหนองแวง แก้งคร้อโคกกุง4110112181131411111211411518117112812----1-1415-1--14-15---15-100%
36020191บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อโคกกุง317151114141519151------439----1-34-1--3-4---4-100%
36020192ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อช่องสามหมอ18141222140145164274277274211541513150487125----125255-1-2-52-55---55-100%
36020193ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อช่องสามหมอ311803893113318251765164419251725------1,19934----135761-1-3-57-61---61-100%
36020194บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อช่องสามหมอ--121181811318191111121------918----1-56-1--5-6---6-100%
36020195บ้านหนองไฮ แก้งคร้อช่องสามหมอ--71214171717110161------508----1-34-1--3-4---4-100%
36020196บ้านสระแต้ แก้งคร้อหนองไผ่814151115131317151------419----1-34-1--3-4---4-100%
36020198บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน8161414151714110161------549----1-34-1--3-4---4-100%
36020199บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน221211171201231311251191301------2089----1-1213-1--12-13---13-100%
36020200บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน19120123128125131122131134132135130133012----1-2526-1--25-26---26-100%
36020201บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน211171312121812151------329----1-23-1--2-3---3-100%
36020202บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อท่ามะไฟหวาน--3161212121315171------308----1-23-1--2-3---3-100%
36020203บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อนาหนองทุ่ม2171711213171913161------569----1-34-1--3-4---4-100%
36020204บ้านโคกล่าม แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--11216141816151131------458----1-34-1--3-4---4-100%
36020205บ้านโคกงาม แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--413131411018110161------488----1-34-1--3-4---4-100%
36020206บ้านดงพอง แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--3121414141312141------268----1-23-1--2-3---3-100%
36020207บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อนาหนองทุ่ม251171291311231331321341301------2549----1-1617-1--16-17---17-100%
36020208บ้านนาแก แก้งคร้อนาหนองทุ่ม101221151301341191341401401------2449----1-1516-1--15-16---16-100%
36020209บ้านหนองรวก แก้งคร้อนาหนองทุ่ม--811115112131111131141------778----1-45-1--4-5---5-100%
36020210บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อนาหนองทุ่ม191141151151151101251181261------1579----1-1011-1--10-11---11-100%
36020211บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อบ้านแก้ง--71151141121101131171131------1018----1-67-1--6-7---7-100%
36020212หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อบ้านแก้ง--91611111419112112181------818----1-56-1--5-6---6-100%
36020213กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อบ้านแก้ง--11--112131113131------147----1-12-1--1-2---2-100%
36020214บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อบ้านแก้ง615151413191716191------549----1-34-1--3-4---4-100%
36020215บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อบ้านแก้ง--71518191711115191------618----1-45-1--4-5---5-100%
36020216บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อบ้านแก้ง--81211241191241251241201------1658----1-910-1--9-10---10-100%
36020217บ้านหนองขาม แก้งคร้อหนองขาม------217171313171------296----1-23-1--2-3---3-100%
36020219บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อหนองขาม113171714191919191------589----1-34-1--3-4---4-100%
36020220บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อหนองขาม------619114111151121813191779----1-45-1--4-5---5-100%
36020221บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อหนองขาม314121316151314161------369----1-23-1--2-3---3-100%
36020222บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อหนองไผ่31121171161191111121111161111617114112----1-1516-1--15-16---16-100%
36020223บ้านหนองสามขา แก้งคร้อหนองไผ่414151613131612161------399----1-23-1--2-3---3-100%
36020224บ้านโปร่ง แก้งคร้อหนองไผ่219151615191314121------459----1-34-1--3-4---4-100%
36020225บ้านโนนคูณ แก้งคร้อหนองไผ่1151--112141212121------198----1-12-1--1-2---2-100%
36020226บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อหนองไผ่--111711011119116171141------858----1-56-1--5-6---6-100%
36020227บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อหนองสังข์--81141131111181151281181------1258----1-910-1--9-10---10-100%
36020228หนองพอกกองศรี แก้งคร้อหนองสังข์--8112111161141151171191------1028----1-67-1--6-7---7-100%
36020229หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อหนองสังข์--121101161101321131191171------1298----1-910-1--9-10---10-100%
36020230หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อหนองสังข์--8151411011316113191------688----1-45-1--4-5---5-100%
36020231โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อหนองสังข์--61615151812111191------528----1-34-1--3-4---4-100%
36020232บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อหนองสังข์--101816161816191111------648----1-45-1--4-5---5-100%
36020233บ้านก่าน แก้งคร้อหนองสังข์--161211141181161131131271------1388----1-910-1--9-10---10-100%
36020234บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อหนองสังข์--719141911118110191------678----1-45-1--4-5---5-100%
36020235โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อหลุบคา11113121512151--11------208----1-12-1--1-2---2-100%
36020236บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อหลุบคา5121--511131113131------238----1-23-1--2-3---3-100%
36020237บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อหลุบคา41121121191161911711011511611419115312----1-1516-1--15-16---16-100%
36020238บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อหลุบคา--61618191511017171------588----1-34-1--3-4---4-100%
36020239บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อหลุบคา413111316191814171------459----1-34-1--3-4---4-100%
36020240บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อหลุบคา--121111111101101221161271------1198----1-67-1--6-7---7-100%
36020241บ้านหลุบคา แก้งคร้อหลุบคา--21415171617161919191717111----1-45-1--4-5---5-100%
36020242บ้านคอนสาร คอนสารคอนสาร715113118117114126116127122119117120112----1-1819-1--18-19---19-100%
36020243บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารคอนสาร5111113181611111114191------789----1-45-1--4-5---5-100%
36020245บ้านคลองบอน คอนสารคอนสาร--101919181516191101------668----1-45-1--4-5---5-100%
36020247บ้านดงกลาง คอนสารดงกลาง--8113112191811418113141814110111----1-67-1--6-7---7-100%
36020248บ้านดงใต้ คอนสารดงกลาง--1011111311111019111171------828----1-56-1--5-6---6-100%
36020249บ้านหนองตากล้า คอนสารดงกลาง--1211015112111114110161------808----1-45-1--4-5---5-100%
36020250บ้านกุดแคน คอนสารดงกลาง--4131716141313111------318----1-23-1--2-3---3-100%
36020251บ้านท่าศาลา คอนสารดงกลาง--71911011514110111171------738----1-45-1--4-5---5-100%
36020252บ้านโคกนกทา คอนสารดงกลาง--11141418131913161------488----1-34-1--3-4---4-100%
36020254บ้านดงบัง คอนสารดงบัง8171312121413151511012111218212----1-56-1--5-6---6-100%
36020255บ้านม่วง คอนสารดงบัง51181101161131231191101171------1319----1-910-1--9-10---10-100%
36020256บ้านนาบัว คอนสารดงบัง61917171111216111191------689----1-45-1--4-5---5-100%
36020257บ้านหินรอยเมย คอนสารดงบัง1121718171311019151------529----1-34-1--3-4---4-100%
36020258บ้านนาเกาะ คอนสารทุ่งนาเลา1516112191161101141191141------1159----1-67-1--6-7---7-100%
36020259บ้านน้ำอุ่น คอนสารทุ่งนาเลา--51711017181716151------558----1-34-1--3-4---4-100%
36020260บ้านนาวงเดือน คอนสารทุ่งนาเลา91191171201221191321341281------2009----1-1213-1--12-13---13-100%
36020261บ้านน้ำพุหินลาด คอนสารทุ่งนาเลา141191141101151101191131191------1339----1-910-1--9-10---10-100%
36020262บ้านโนนหัวนา คอนสารทุ่งนาเลา1414131618141919181------659----1-45-1--4-5---5-100%
36020263บ้านทุ่งพระ คอนสารทุ่งพระ--6171517161118151181131618211----1-56-1--5-6---6-100%
36020264บ้านห้วยแก้ว คอนสารทุ่งพระ91711117110191819151------759----1-45-1--4-5---5-100%
36020265บ้านห้วยไห คอนสารทุ่งพระ--3141615141817151------428----1-34-1--3-4---4-100%
36020266บ้านท่าเริงรมย์ คอนสารทุ่งพระ516181217141514121------439----1-34-1--3-4---4-100%
36020267บ้านห้วยทรายทอง คอนสารทุ่งพระ--8121413141815161------408----1-23-1--2-3---3-100%
36020268องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) คอนสารทุ่งพระ--6151214141314151------338----1-23-1--2-3---3-100%
36020269บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) คอนสารทุ่งลุยลาย--24131127129137130131132128121133132311----1-2122-1--21-22---22-100%
36020270บ้านน้ำทิพย์ คอนสารทุ่งลุยลาย416171613161915141------509----1-34-1--3-4---4-100%
36020272บ้านหนองเชียงรอด คอนสารทุ่งลุยลาย--131181111201281171151231------1458----1-910-1--9-10---10-100%
36020273บ้านโนนโจด คอนสารโนนคูณ--519191101101816191------668----1-45-1--4-5---5-100%
36020274บ้านโนนสง่า คอนสารโนนคูณ--8181151141151191171121------1088----1-67-1--6-7---7-100%
36020275บ้านโนนคูณ คอนสารโนนคูณ--101101231181171191141171------1288----1-910-1--9-10---10-100%
36020276บ้านโสกมะตูม คอนสารโนนคูณ--12114113110122113115161------1058----1-67-1--6-7---7-100%
36020277บ้านโจดกลาง คอนสารโนนคูณ4112161711111316115191------839----1-56-1--5-6---6-100%
36020278บ้านดอนอุดม คอนสารห้วยยาง--11116114110119120113171------1108----1-67-1--6-7---7-100%
36020279ชุมชนห้วยยาง คอนสารห้วยยาง19125129119121136126132130121124115129712----1-1819-1--18-19---19-100%
36020280บ้านหนองหล่มคลองเตย คอนสารห้วยยาง--2512211312412614713113918117117126911----1-2021-1--20-21---21-100%
36020281บ้านโนนเพิ่ม คอนสารห้วยยาง18114118114111181161181151------1329----1-910-1--9-10---10-100%
36020282บ้านป่าว่าน คอนสารห้วยยาง191251221221201221191251311------2059----1-1112-1--11-12---12-100%
36020283บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก คอนสารห้วยยาง----3121314141----------165----1-12-1--1-2---2-100%
36020284บ้านปากช่องผาเบียด คอนสารห้วยยาง--817181111131101121121------818----1-56-1--5-6---6-100%
333 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version 2020.07