จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด6,15822,2143,01231,427
ไทย6,15322,1693,01031,375
กัมพูชา-35136
เกาหลีใต้-1-1
จีน--11
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา-1-1
ฟิลิปปิน----
มาเลเซีย-1-1
ลาว13-4
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย----
ไม่ปรากฎสัญชาติ-2-2
อื่นๆ42-6
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด1243-55
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ไทย1243-55
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา กัมพูชา----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เกาหลีใต้----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา จีน----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซาอุดีอาระเบีย----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ญี่ปุ่น----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เนปาล----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ปากีสถาน----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เมียนมา----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ฟิลิปปิน----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา มาเลเซีย----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ลาว----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เวียดนาม----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ศรีลังกา----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สิงคโปร์----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อินเดีย----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อินโดนีเซีย----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ----
36020259 บ้านน้ำอุ่น คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา นักเรียนทั้งหมด3283-115
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ไทย3283-115
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา กัมพูชา----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เกาหลีใต้----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา จีน----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ซาอุดีอาระเบีย----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ญี่ปุ่น----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เนปาล----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ปากีสถาน----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เมียนมา----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ฟิลิปปิน----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา มาเลเซีย----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ลาว----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา เวียดนาม----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ศรีลังกา----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา สิงคโปร์----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อินเดีย----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อินโดนีเซีย----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อื่นๆ----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา ข้อมูลผิดปกติ----
36020258 บ้านนาเกาะ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา อายุนอกเกณฑ์----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด1042-52
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ไทย1042-52
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง กัมพูชา----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เกาหลีใต้----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง จีน----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ญี่ปุ่น----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เนปาล----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ปากีสถาน----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เมียนมา----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ฟิลิปปิน----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง มาเลเซีย----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ลาว----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เวียดนาม----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ศรีลังกา----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สิงคโปร์----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อินเดีย----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อินโดนีเซีย----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020257 บ้านหินรอยเมย คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด2244-66
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ไทย2243-65
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง กัมพูชา-1-1
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เกาหลีใต้----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง จีน----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ญี่ปุ่น----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เนปาล----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ปากีสถาน----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เมียนมา----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ฟิลิปปิน----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง มาเลเซีย----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ลาว----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เวียดนาม----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ศรีลังกา----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สิงคโปร์----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อินเดีย----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อินโดนีเซีย----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020256 บ้านนาบัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด3096-126
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ไทย3096-126
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง กัมพูชา----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เกาหลีใต้----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง จีน----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ญี่ปุ่น----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เนปาล----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ปากีสถาน----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เมียนมา----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ฟิลิปปิน----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง มาเลเซีย----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ลาว----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เวียดนาม----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ศรีลังกา----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สิงคโปร์----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อินเดีย----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อินโดนีเซีย----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020255 บ้านม่วง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1533-48
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไทย1533-48
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง กัมพูชา----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เกาหลีใต้----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง จีน----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซาอุดีอาระเบีย----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ญี่ปุ่น----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เนปาล----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ปากีสถาน----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เมียนมา----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ฟิลิปปิน----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง มาเลเซีย----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ลาว----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เวียดนาม----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ศรีลังกา----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สิงคโปร์----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินเดีย----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินโดนีเซีย----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020252 บ้านโคกนกทา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง นักเรียนทั้งหมด19224485
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ไทย19224485
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง กัมพูชา----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เกาหลีใต้----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง จีน----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ญี่ปุ่น----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เนปาล----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ปากีสถาน----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เมียนมา----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ฟิลิปปิน----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง มาเลเซีย----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ลาว----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง เวียดนาม----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ศรีลังกา----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง สิงคโปร์----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อินเดีย----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อินโดนีเซีย----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อื่นๆ----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020254 บ้านดงบัง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง อายุนอกเกณฑ์----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด1659-75
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไทย1659-75
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง กัมพูชา----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เกาหลีใต้----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง จีน----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซาอุดีอาระเบีย----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ญี่ปุ่น----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เนปาล----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ปากีสถาน----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เมียนมา----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ฟิลิปปิน----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง มาเลเซีย----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ลาว----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เวียดนาม----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ศรีลังกา----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สิงคโปร์----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินเดีย----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินโดนีเซีย----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020251 บ้านท่าศาลา คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด724-31
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไทย724-31
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง กัมพูชา----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เกาหลีใต้----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง จีน----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซาอุดีอาระเบีย----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ญี่ปุ่น----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เนปาล----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ปากีสถาน----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เมียนมา----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ฟิลิปปิน----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง มาเลเซีย----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ลาว----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เวียดนาม----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ศรีลังกา----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สิงคโปร์----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินเดีย----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินโดนีเซีย----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020250 บ้านกุดแคน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด2159-80
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไทย2159-80
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง กัมพูชา----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เกาหลีใต้----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง จีน----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซาอุดีอาระเบีย----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ญี่ปุ่น----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เนปาล----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ปากีสถาน----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เมียนมา----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ฟิลิปปิน----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง มาเลเซีย----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ลาว----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เวียดนาม----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ศรีลังกา----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สิงคโปร์----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินเดีย----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินโดนีเซีย----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020249 บ้านหนองตากล้า คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด2162-83
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไทย2162-83
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง กัมพูชา----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เกาหลีใต้----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง จีน----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซาอุดีอาระเบีย----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ญี่ปุ่น----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เนปาล----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ปากีสถาน----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เมียนมา----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ฟิลิปปิน----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง มาเลเซีย----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ลาว----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เวียดนาม----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ศรีลังกา----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สิงคโปร์----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินเดีย----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินโดนีเซีย----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020248 บ้านดงใต้ คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง นักเรียนทั้งหมด216416101
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไทย216416101
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง กัมพูชา----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เกาหลีใต้----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง จีน----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ซาอุดีอาระเบีย----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ญี่ปุ่น----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เนปาล----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ปากีสถาน----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เมียนมา----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ฟิลิปปิน----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง มาเลเซีย----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ลาว----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง เวียดนาม----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ศรีลังกา----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง สิงคโปร์----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินเดีย----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อินโดนีเซีย----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อื่นๆ----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง ข้อมูลผิดปกติ----
36020247 บ้านดงกลาง คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง อายุนอกเกณฑ์----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด1847-65
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ไทย1847-65
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร กัมพูชา----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เกาหลีใต้----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร จีน----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ซาอุดีอาระเบีย----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ญี่ปุ่น----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เนปาล----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ปากีสถาน----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เมียนมา----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ฟิลิปปิน----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร มาเลเซีย----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ลาว----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เวียดนาม----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ศรีลังกา----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สิงคโปร์----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อินเดีย----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อินโดนีเซีย----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อื่นๆ----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ข้อมูลผิดปกติ----
36020245 บ้านคลองบอน คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด2947-76
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ไทย2946-75
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร กัมพูชา----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เกาหลีใต้----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร จีน----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ซาอุดีอาระเบีย----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ญี่ปุ่น----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เนปาล----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ปากีสถาน----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เมียนมา----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ฟิลิปปิน----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร มาเลเซีย-1-1
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ลาว----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เวียดนาม----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ศรีลังกา----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สิงคโปร์----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อินเดีย----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อินโดนีเซีย----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อื่นๆ----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ข้อมูลผิดปกติ----
36020243 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร นักเรียนทั้งหมด2412258204
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ไทย2412258204
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร กัมพูชา----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เกาหลีใต้----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร จีน----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ซาอุดีอาระเบีย----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ญี่ปุ่น----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เนปาล----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ปากีสถาน----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เมียนมา----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ฟิลิปปิน----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร มาเลเซีย----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ลาว----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร เวียดนาม----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ศรีลังกา----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร สิงคโปร์----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อินเดีย----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อินโดนีเซีย----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อื่นๆ----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร ข้อมูลผิดปกติ----
36020242 บ้านคอนสาร คอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร อายุนอกเกณฑ์----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด6402571
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไทย6402571
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา กัมพูชา----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เกาหลีใต้----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา จีน----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซาอุดีอาระเบีย----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ญี่ปุ่น----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เนปาล----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ปากีสถาน----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เมียนมา----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ฟิลิปปิน----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา มาเลเซีย----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ลาว----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เวียดนาม----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ศรีลังกา----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สิงคโปร์----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินเดีย----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินโดนีเซีย----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020241 บ้านหลุบคา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด2397-120
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไทย2297-119
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา กัมพูชา----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เกาหลีใต้----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา จีน----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซาอุดีอาระเบีย----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ญี่ปุ่น----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เนปาล----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ปากีสถาน----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เมียนมา----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ฟิลิปปิน----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา มาเลเซีย----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ลาว----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เวียดนาม----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ศรีลังกา----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สิงคโปร์----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินเดีย----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินโดนีเซีย----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ1--1
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020240 บ้านโสกหว้าโนนหอม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด836-44
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไทย836-44
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา กัมพูชา----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เกาหลีใต้----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา จีน----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซาอุดีอาระเบีย----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ญี่ปุ่น----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เนปาล----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ปากีสถาน----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เมียนมา----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ฟิลิปปิน----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา มาเลเซีย----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ลาว----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เวียดนาม----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ศรีลังกา----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สิงคโปร์----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินเดีย----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินโดนีเซีย----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020239 บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด1246-58
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไทย1246-58
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา กัมพูชา----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เกาหลีใต้----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา จีน----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซาอุดีอาระเบีย----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ญี่ปุ่น----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เนปาล----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ปากีสถาน----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เมียนมา----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ฟิลิปปิน----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา มาเลเซีย----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ลาว----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เวียดนาม----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ศรีลังกา----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สิงคโปร์----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินเดีย----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินโดนีเซีย----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020238 บ้านเลิงทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด278539151
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไทย278539151
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา กัมพูชา----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เกาหลีใต้----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา จีน----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซาอุดีอาระเบีย----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ญี่ปุ่น----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เนปาล----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ปากีสถาน----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เมียนมา----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ฟิลิปปิน----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา มาเลเซีย----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ลาว----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เวียดนาม----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ศรีลังกา----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สิงคโปร์----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินเดีย----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินโดนีเซีย----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020237 บ้านภูดินหินกอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด716-23
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไทย716-23
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา กัมพูชา----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เกาหลีใต้----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา จีน----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซาอุดีอาระเบีย----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ญี่ปุ่น----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เนปาล----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ปากีสถาน----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เมียนมา----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ฟิลิปปิน----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา มาเลเซีย----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ลาว----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เวียดนาม----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ศรีลังกา----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สิงคโปร์----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินเดีย----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินโดนีเซีย----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020236 บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา นักเรียนทั้งหมด515-20
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไทย515-20
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา กัมพูชา----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เกาหลีใต้----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา จีน----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ซาอุดีอาระเบีย----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ญี่ปุ่น----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เนปาล----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ปากีสถาน----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เมียนมา----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ฟิลิปปิน----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา มาเลเซีย----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ลาว----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา เวียดนาม----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ศรีลังกา----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา สิงคโปร์----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินเดีย----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อินโดนีเซีย----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อื่นๆ----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา ข้อมูลผิดปกติ----
36020235 โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อายุนอกเกณฑ์----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1650-66
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไทย1650-66
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ กัมพูชา----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เกาหลีใต้----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ จีน----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซาอุดีอาระเบีย----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ญี่ปุ่น----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เนปาล----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ปากีสถาน----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เมียนมา----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ฟิลิปปิน----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ มาเลเซีย----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ลาว----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เวียดนาม----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ศรีลังกา----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สิงคโปร์----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินเดีย----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินโดนีเซีย----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020234 บ้านหนองปลามันหนองไร่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด38103-141
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไทย38101-139
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ กัมพูชา-1-1
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เกาหลีใต้----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ จีน----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซาอุดีอาระเบีย----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ญี่ปุ่น----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เนปาล----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ปากีสถาน----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เมียนมา----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ฟิลิปปิน----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ มาเลเซีย----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ลาว-1-1
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เวียดนาม----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ศรีลังกา----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สิงคโปร์----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินเดีย----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินโดนีเซีย----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020233 บ้านก่าน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1746-63
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไทย1746-63
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ กัมพูชา----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เกาหลีใต้----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ จีน----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซาอุดีอาระเบีย----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ญี่ปุ่น----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เนปาล----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ปากีสถาน----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เมียนมา----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ฟิลิปปิน----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ มาเลเซีย----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ลาว----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เวียดนาม----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ศรีลังกา----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สิงคโปร์----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินเดีย----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินโดนีเซีย----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020232 บ้านหนองหญ้าปล้อง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1239-51
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไทย1239-51
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ กัมพูชา----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เกาหลีใต้----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ จีน----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซาอุดีอาระเบีย----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ญี่ปุ่น----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เนปาล----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ปากีสถาน----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เมียนมา----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ฟิลิปปิน----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ มาเลเซีย----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ลาว----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เวียดนาม----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ศรีลังกา----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สิงคโปร์----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินเดีย----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินโดนีเซีย----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020231 โคกม่วงศึกษา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด1456-70
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไทย1456-70
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ กัมพูชา----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เกาหลีใต้----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ จีน----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซาอุดีอาระเบีย----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ญี่ปุ่น----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เนปาล----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ปากีสถาน----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เมียนมา----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ฟิลิปปิน----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ มาเลเซีย----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ลาว----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เวียดนาม----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ศรีลังกา----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สิงคโปร์----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินเดีย----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินโดนีเซีย----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020230 หนองแต้วรวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด22106-128
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไทย22105-127
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ กัมพูชา-1-1
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เกาหลีใต้----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ จีน----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซาอุดีอาระเบีย----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ญี่ปุ่น----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เนปาล----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ปากีสถาน----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เมียนมา----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ฟิลิปปิน----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ มาเลเซีย----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ลาว----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เวียดนาม----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ศรีลังกา----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สิงคโปร์----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินเดีย----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินโดนีเซีย----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020229 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด2083-103
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไทย2083-103
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ กัมพูชา----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เกาหลีใต้----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ จีน----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซาอุดีอาระเบีย----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ญี่ปุ่น----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เนปาล----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ปากีสถาน----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เมียนมา----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ฟิลิปปิน----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ มาเลเซีย----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ลาว----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เวียดนาม----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ศรีลังกา----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สิงคโปร์----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินเดีย----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินโดนีเซีย----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020228 หนองพอกกองศรี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ นักเรียนทั้งหมด21103-124
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไทย21103-124
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ กัมพูชา----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เกาหลีใต้----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ จีน----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ซาอุดีอาระเบีย----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ญี่ปุ่น----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เนปาล----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ปากีสถาน----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เมียนมา----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ฟิลิปปิน----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ มาเลเซีย----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ลาว----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ เวียดนาม----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ศรีลังกา----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ สิงคโปร์----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินเดีย----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อินโดนีเซีย----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อื่นๆ----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ ข้อมูลผิดปกติ----
36020227 บ้านหนองสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ อายุนอกเกณฑ์----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1867-85
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไทย1867-85
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ กัมพูชา----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เกาหลีใต้----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ จีน----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ญี่ปุ่น----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เนปาล----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ปากีสถาน----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เมียนมา----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ฟิลิปปิน----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ มาเลเซีย----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ลาว----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เวียดนาม----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ศรีลังกา----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สิงคโปร์----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินเดีย----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินโดนีเซีย----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020226 บ้านหนองแกหนองโน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด613-19
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไทย613-19
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ กัมพูชา----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เกาหลีใต้----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ จีน----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ญี่ปุ่น----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เนปาล----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ปากีสถาน----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เมียนมา----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ฟิลิปปิน----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ มาเลเซีย----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ลาว----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เวียดนาม----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ศรีลังกา----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สิงคโปร์----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินเดีย----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินโดนีเซีย----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020225 บ้านโนนคูณ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1529-44
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไทย1529-44
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ กัมพูชา----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เกาหลีใต้----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ จีน----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ญี่ปุ่น----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เนปาล----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ปากีสถาน----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เมียนมา----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ฟิลิปปิน----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ มาเลเซีย----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ลาว----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เวียดนาม----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ศรีลังกา----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สิงคโปร์----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินเดีย----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินโดนีเซีย----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020224 บ้านโปร่ง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1225-37
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไทย1225-37
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ กัมพูชา----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เกาหลีใต้----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ จีน----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ญี่ปุ่น----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เนปาล----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ปากีสถาน----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เมียนมา----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ฟิลิปปิน----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ มาเลเซีย----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ลาว----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เวียดนาม----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ศรีลังกา----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สิงคโปร์----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินเดีย----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินโดนีเซีย----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020223 บ้านหนองสามขา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด338525143
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไทย338525143
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ กัมพูชา----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เกาหลีใต้----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ จีน----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ญี่ปุ่น----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เนปาล----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ปากีสถาน----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เมียนมา----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ฟิลิปปิน----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ มาเลเซีย----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ลาว----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เวียดนาม----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ศรีลังกา----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สิงคโปร์----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินเดีย----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินโดนีเซีย----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020222 บ้านซำมูลนาก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด927-36
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ไทย927-36
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม กัมพูชา----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เกาหลีใต้----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม จีน----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซาอุดีอาระเบีย----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ญี่ปุ่น----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เนปาล----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ปากีสถาน----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เมียนมา----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ฟิลิปปิน----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม มาเลเซีย----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ลาว----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เวียดนาม----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ศรีลังกา----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สิงคโปร์----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อินเดีย----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อินโดนีเซีย----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020221 บ้านหนองช้างเอก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด-571976
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ไทย-571976
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม กัมพูชา----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เกาหลีใต้----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม จีน----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซาอุดีอาระเบีย----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ญี่ปุ่น----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เนปาล----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ปากีสถาน----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เมียนมา----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ฟิลิปปิน----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม มาเลเซีย----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ลาว----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เวียดนาม----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ศรีลังกา----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สิงคโปร์----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อินเดีย----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อินโดนีเซีย----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020220 บ้านโนนงิ้วงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด1145-56
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ไทย1145-56
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม กัมพูชา----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เกาหลีใต้----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม จีน----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซาอุดีอาระเบีย----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ญี่ปุ่น----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เนปาล----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ปากีสถาน----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เมียนมา----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ฟิลิปปิน----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม มาเลเซีย----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ลาว----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เวียดนาม----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ศรีลังกา----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สิงคโปร์----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อินเดีย----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อินโดนีเซีย----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020219 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม นักเรียนทั้งหมด-30-30
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ไทย-30-30
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม กัมพูชา----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เกาหลีใต้----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม จีน----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ซาอุดีอาระเบีย----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ญี่ปุ่น----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เนปาล----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ปากีสถาน----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เมียนมา----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ฟิลิปปิน----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม มาเลเซีย----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ลาว----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม เวียดนาม----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ศรีลังกา----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม สิงคโปร์----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อินเดีย----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อินโดนีเซีย----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อื่นๆ----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม ข้อมูลผิดปกติ----
36020217 บ้านหนองขาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม อายุนอกเกณฑ์----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด27134-161
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไทย27134-161
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง กัมพูชา----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เกาหลีใต้----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง จีน----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซาอุดีอาระเบีย----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ญี่ปุ่น----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เนปาล----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ปากีสถาน----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เมียนมา----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ฟิลิปปิน----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง มาเลเซีย----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ลาว----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เวียดนาม----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ศรีลังกา----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สิงคโปร์----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินเดีย----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินโดนีเซีย----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020216 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1249-61
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไทย1249-61
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง กัมพูชา----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เกาหลีใต้----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง จีน----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซาอุดีอาระเบีย----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ญี่ปุ่น----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เนปาล----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ปากีสถาน----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เมียนมา----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ฟิลิปปิน----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง มาเลเซีย----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ลาว----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เวียดนาม----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ศรีลังกา----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สิงคโปร์----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินเดีย----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินโดนีเซีย----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020215 บ้านโนนสะอาด แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1638-54
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไทย1638-54
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง กัมพูชา----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เกาหลีใต้----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง จีน----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซาอุดีอาระเบีย----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ญี่ปุ่น----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เนปาล----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ปากีสถาน----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เมียนมา----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ฟิลิปปิน----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง มาเลเซีย----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ลาว----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เวียดนาม----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ศรีลังกา----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สิงคโปร์----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินเดีย----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินโดนีเซีย----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020214 บ้านดงขีสะเดาหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1566-81
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไทย1566-81
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง กัมพูชา----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เกาหลีใต้----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง จีน----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซาอุดีอาระเบีย----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ญี่ปุ่น----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เนปาล----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ปากีสถาน----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เมียนมา----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ฟิลิปปิน----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง มาเลเซีย----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ลาว----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เวียดนาม----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ศรีลังกา----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สิงคโปร์----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินเดีย----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินโดนีเซีย----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020212 หว้านไพรสามัคคี แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด113-14
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไทย113-14
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง กัมพูชา----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เกาหลีใต้----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง จีน----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซาอุดีอาระเบีย----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ญี่ปุ่น----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เนปาล----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ปากีสถาน----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เมียนมา----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ฟิลิปปิน----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง มาเลเซีย----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ลาว----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เวียดนาม----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ศรีลังกา----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สิงคโปร์----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินเดีย----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินโดนีเซีย----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020213 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง นักเรียนทั้งหมด1872-90
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไทย1872-90
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง กัมพูชา----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เกาหลีใต้----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง จีน----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ซาอุดีอาระเบีย----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ญี่ปุ่น----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เนปาล----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ปากีสถาน----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เมียนมา----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ฟิลิปปิน----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง มาเลเซีย----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ลาว----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง เวียดนาม----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ศรีลังกา----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง สิงคโปร์----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินเดีย----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อินโดนีเซีย----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อื่นๆ----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง ข้อมูลผิดปกติ----
36020211 บ้านโคกสูง-วังศิลา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง อายุนอกเกณฑ์----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด47108-155
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไทย47108-155
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม จีน----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เนปาล----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เมียนมา----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ลาว----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินเดีย----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020210 บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด46195-241
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไทย46195-241
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม จีน----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เนปาล----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เมียนมา----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ลาว----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินเดีย----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020208 บ้านนาแก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด2158-79
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไทย2158-79
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม จีน----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เนปาล----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เมียนมา----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ลาว----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินเดีย----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020209 บ้านหนองรวก แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด74183-257
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไทย74182-256
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม กัมพูชา-1-1
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม จีน----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เนปาล----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เมียนมา----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ลาว----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินเดีย----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020207 บ้านนาหนองทุ่ม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด521-26
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไทย521-26
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม จีน----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เนปาล----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เมียนมา----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ลาว----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินเดีย----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020206 บ้านดงพอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด740-47
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไทย740-47
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม จีน----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เนปาล----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เมียนมา----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ลาว----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินเดีย----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020205 บ้านโคกงาม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด342-45
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไทย342-45
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม จีน----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เนปาล----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เมียนมา----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ลาว----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินเดีย----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020204 บ้านโคกล่าม แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม นักเรียนทั้งหมด1640-56
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไทย1640-56
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม กัมพูชา----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เกาหลีใต้----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม จีน----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ซาอุดีอาระเบีย----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ญี่ปุ่น----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เนปาล----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ปากีสถาน----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เมียนมา----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ฟิลิปปิน----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม มาเลเซีย----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ลาว----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม เวียดนาม----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ศรีลังกา----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม สิงคโปร์----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินเดีย----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อินโดนีเซีย----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อื่นๆ----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม ข้อมูลผิดปกติ----
36020203 บ้านนกเขาทอง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม อายุนอกเกณฑ์----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด917-26
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ไทย917-26
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน กัมพูชา----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เกาหลีใต้----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน จีน----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซาอุดีอาระเบีย----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ญี่ปุ่น----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เนปาล----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ปากีสถาน----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เมียนมา----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ฟิลิปปิน----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน มาเลเซีย----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ลาว----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เวียดนาม----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ศรีลังกา----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สิงคโปร์----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อินเดีย----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อินโดนีเซีย----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ----
36020202 บ้านทุ่งคำหลวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด921-30
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ไทย921-30
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน กัมพูชา----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เกาหลีใต้----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน จีน----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซาอุดีอาระเบีย----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ญี่ปุ่น----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เนปาล----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ปากีสถาน----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เมียนมา----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ฟิลิปปิน----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน มาเลเซีย----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ลาว----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เวียดนาม----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ศรีลังกา----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สิงคโปร์----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อินเดีย----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อินโดนีเซีย----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ----
36020201 บ้านท่าทางเกวียน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด59170101330
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ไทย59170101330
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน กัมพูชา----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เกาหลีใต้----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน จีน----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซาอุดีอาระเบีย----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ญี่ปุ่น----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เนปาล----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ปากีสถาน----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เมียนมา----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ฟิลิปปิน----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน มาเลเซีย----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ลาว----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เวียดนาม----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ศรีลังกา----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สิงคโปร์----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อินเดีย----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อินโดนีเซีย----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ----
36020200 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด63147-210
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ไทย63144-207
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน กัมพูชา-3-3
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เกาหลีใต้----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน จีน----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซาอุดีอาระเบีย----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ญี่ปุ่น----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เนปาล----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ปากีสถาน----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เมียนมา----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ฟิลิปปิน----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน มาเลเซีย----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ลาว----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เวียดนาม----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ศรีลังกา----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สิงคโปร์----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อินเดีย----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อินโดนีเซีย----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ----
36020199 บ้านท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน นักเรียนทั้งหมด1836-54
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ไทย1836-54
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน กัมพูชา----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เกาหลีใต้----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน จีน----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ซาอุดีอาระเบีย----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ญี่ปุ่น----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เนปาล----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ปากีสถาน----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เมียนมา----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ฟิลิปปิน----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน มาเลเซีย----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ลาว----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน เวียดนาม----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ศรีลังกา----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน สิงคโปร์----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อินเดีย----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อินโดนีเซีย----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อื่นๆ----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน ข้อมูลผิดปกติ----
36020198 บ้านยางคำวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน อายุนอกเกณฑ์----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1523-38
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไทย1523-38
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ กัมพูชา----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เกาหลีใต้----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ จีน----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ญี่ปุ่น----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เนปาล----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ปากีสถาน----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เมียนมา----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ฟิลิปปิน----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ มาเลเซีย----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ลาว----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ เวียดนาม----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ศรีลังกา----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ สิงคโปร์----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินเดีย----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อินโดนีเซีย----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อื่นๆ----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
36020196 บ้านสระแต้ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด941-50
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ไทย941-50
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ กัมพูชา----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เกาหลีใต้----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ จีน----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซาอุดีอาระเบีย----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ญี่ปุ่น----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เนปาล----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ปากีสถาน----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เมียนมา----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ฟิลิปปิน----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ มาเลเซีย----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ลาว----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เวียดนาม----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ศรีลังกา----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สิงคโปร์----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อินเดีย----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อินโดนีเซีย----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ----
36020195 บ้านหนองไฮ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด3060-90
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ไทย3060-90
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ กัมพูชา----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เกาหลีใต้----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ จีน----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซาอุดีอาระเบีย----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ญี่ปุ่น----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เนปาล----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ปากีสถาน----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เมียนมา----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ฟิลิปปิน----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ มาเลเซีย----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ลาว----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เวียดนาม----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ศรีลังกา----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สิงคโปร์----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อินเดีย----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อินโดนีเซีย----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ----
36020194 บ้านหนองแสงวิทยา แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด2001,000-1,200
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ไทย2001,000-1,200
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ กัมพูชา----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เกาหลีใต้----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ จีน----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซาอุดีอาระเบีย----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ญี่ปุ่น----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เนปาล----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ปากีสถาน----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เมียนมา----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ฟิลิปปิน----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ มาเลเซีย----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ลาว----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เวียดนาม----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ศรีลังกา----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สิงคโปร์----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อินเดีย----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อินโดนีเซีย----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ----
36020193 ศรีแก้งคร้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ นักเรียนทั้งหมด79372415866
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ไทย79372415866
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ กัมพูชา----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เกาหลีใต้----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ จีน----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ซาอุดีอาระเบีย----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ญี่ปุ่น----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เนปาล----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ปากีสถาน----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เมียนมา----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ฟิลิปปิน----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ มาเลเซีย----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ลาว----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เวียดนาม----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ศรีลังกา----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ สิงคโปร์----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อินเดีย----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อินโดนีเซีย----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อื่นๆ----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ ข้อมูลผิดปกติ----
36020192 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ อายุนอกเกณฑ์----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1528-43
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไทย1528-43
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง กัมพูชา----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เกาหลีใต้----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง จีน----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซาอุดีอาระเบีย----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ญี่ปุ่น----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เนปาล----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ปากีสถาน----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เมียนมา----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ฟิลิปปิน----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง มาเลเซีย----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ลาว----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เวียดนาม----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ศรีลังกา----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สิงคโปร์----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินเดีย----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินโดนีเซีย----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020191 บ้านโปร่งสังข์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด236241126
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไทย236241126
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง กัมพูชา----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เกาหลีใต้----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง จีน----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซาอุดีอาระเบีย----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ญี่ปุ่น----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เนปาล----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ปากีสถาน----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เมียนมา----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ฟิลิปปิน----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง มาเลเซีย----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ลาว----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เวียดนาม----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ศรีลังกา----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สิงคโปร์----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินเดีย----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินโดนีเซีย----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020190 บ้านหนองแวง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1855-73
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไทย1855-73
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง กัมพูชา----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เกาหลีใต้----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง จีน----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซาอุดีอาระเบีย----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ญี่ปุ่น----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เนปาล----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ปากีสถาน----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เมียนมา----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ฟิลิปปิน----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง มาเลเซีย----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ลาว----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เวียดนาม----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ศรีลังกา----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สิงคโปร์----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินเดีย----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินโดนีเซีย----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020189 บ้านตลุกหิน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด4314382268
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไทย4314382268
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง กัมพูชา----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เกาหลีใต้----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง จีน----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซาอุดีอาระเบีย----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ญี่ปุ่น----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เนปาล----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ปากีสถาน----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เมียนมา----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ฟิลิปปิน----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง มาเลเซีย----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ลาว----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เวียดนาม----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ศรีลังกา----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สิงคโปร์----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินเดีย----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินโดนีเซีย----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020188 บ้านโคกกุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด357346154
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไทย357346154
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง กัมพูชา----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เกาหลีใต้----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง จีน----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซาอุดีอาระเบีย----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ญี่ปุ่น----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เนปาล----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ปากีสถาน----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เมียนมา----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ฟิลิปปิน----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง มาเลเซีย----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ลาว----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เวียดนาม----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ศรีลังกา----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สิงคโปร์----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินเดีย----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินโดนีเซีย----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020186 บ้านเซียมป่าหม้อ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง นักเรียนทั้งหมด1626-42
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไทย1626-42
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง กัมพูชา----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เกาหลีใต้----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง จีน----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ซาอุดีอาระเบีย----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ญี่ปุ่น----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เนปาล----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ปากีสถาน----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เมียนมา----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ฟิลิปปิน----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง มาเลเซีย----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ลาว----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง เวียดนาม----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ศรีลังกา----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง สิงคโปร์----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินเดีย----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อินโดนีเซีย----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อื่นๆ----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง ข้อมูลผิดปกติ----
36020185 บ้านหนองม่วงบำรุง แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง อายุนอกเกณฑ์----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด2510662193
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ไทย2510662193
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี กัมพูชา----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เกาหลีใต้----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี จีน----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ซาอุดีอาระเบีย----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ญี่ปุ่น----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เนปาล----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ปากีสถาน----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เมียนมา----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ฟิลิปปิน----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี มาเลเซีย----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ลาว----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เวียดนาม----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ศรีลังกา----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สิงคโปร์----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อินเดีย----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อินโดนีเซีย----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อื่นๆ----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ข้อมูลผิดปกติ----
36020184 บ้านเก่าวิทยานุกูล แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด1844-62
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ไทย1844-62
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี กัมพูชา----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เกาหลีใต้----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี จีน----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ซาอุดีอาระเบีย----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ญี่ปุ่น----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เนปาล----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ปากีสถาน----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เมียนมา----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ฟิลิปปิน----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี มาเลเซีย----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ลาว----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เวียดนาม----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ศรีลังกา----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สิงคโปร์----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อินเดีย----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อินโดนีเซีย----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อื่นๆ----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ข้อมูลผิดปกติ----
36020183 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี นักเรียนทั้งหมด1391-104
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ไทย1391-104
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี กัมพูชา----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เกาหลีใต้----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี จีน----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ซาอุดีอาระเบีย----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ญี่ปุ่น----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เนปาล----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ปากีสถาน----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เมียนมา----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ฟิลิปปิน----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี มาเลเซีย----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ลาว----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี เวียดนาม----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ศรีลังกา----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี สิงคโปร์----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อินเดีย----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อินโดนีเซีย----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อื่นๆ----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี ข้อมูลผิดปกติ----
36020182 บ้านหนองพีพ่วน แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี อายุนอกเกณฑ์----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด728-35
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไทย728-35
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู กัมพูชา----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เกาหลีใต้----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู จีน----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซาอุดีอาระเบีย----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ญี่ปุ่น----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เนปาล----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ปากีสถาน----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เมียนมา----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ฟิลิปปิน----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู มาเลเซีย----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ลาว----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เวียดนาม----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ศรีลังกา----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สิงคโปร์----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินเดีย----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินโดนีเซีย----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020181 บ้านโนนสะอาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด-8-8
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไทย-8-8
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู กัมพูชา----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เกาหลีใต้----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู จีน----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซาอุดีอาระเบีย----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ญี่ปุ่น----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เนปาล----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ปากีสถาน----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เมียนมา----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ฟิลิปปิน----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู มาเลเซีย----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ลาว----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เวียดนาม----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ศรีลังกา----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สิงคโปร์----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินเดีย----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินโดนีเซีย----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020180 บ้านหนองดินดำ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด2458-82
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไทย2458-82
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู กัมพูชา----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เกาหลีใต้----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู จีน----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซาอุดีอาระเบีย----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ญี่ปุ่น----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เนปาล----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ปากีสถาน----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เมียนมา----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ฟิลิปปิน----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู มาเลเซีย----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ลาว----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เวียดนาม----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ศรีลังกา----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สิงคโปร์----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินเดีย----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินโดนีเซีย----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020179 บ้านดอนเค็ง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด1549-64
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไทย1549-64
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู กัมพูชา----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เกาหลีใต้----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู จีน----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซาอุดีอาระเบีย----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ญี่ปุ่น----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เนปาล----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ปากีสถาน----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เมียนมา----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ฟิลิปปิน----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู มาเลเซีย----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ลาว----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เวียดนาม----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ศรีลังกา----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สิงคโปร์----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินเดีย----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินโดนีเซีย----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020178 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด26125-151
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไทย26124-150
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู กัมพูชา-1-1
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เกาหลีใต้----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู จีน----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซาอุดีอาระเบีย----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ญี่ปุ่น----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เนปาล----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ปากีสถาน----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เมียนมา----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ฟิลิปปิน----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู มาเลเซีย----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ลาว----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เวียดนาม----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ศรีลังกา----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สิงคโปร์----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินเดีย----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินโดนีเซีย----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020177 บ้านหนองเรือ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู นักเรียนทั้งหมด4012953222
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไทย4012953222
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู กัมพูชา----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เกาหลีใต้----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู จีน----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ซาอุดีอาระเบีย----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ญี่ปุ่น----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เนปาล----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ปากีสถาน----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เมียนมา----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ฟิลิปปิน----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู มาเลเซีย----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ลาว----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู เวียดนาม----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ศรีลังกา----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู สิงคโปร์----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินเดีย----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อินโดนีเซีย----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อื่นๆ----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู ข้อมูลผิดปกติ----
36020176 บ้านหนองคู บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู อายุนอกเกณฑ์----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด3812572235
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไทย3812572235
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน กัมพูชา----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เกาหลีใต้----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน จีน----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซาอุดีอาระเบีย----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ญี่ปุ่น----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เนปาล----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ปากีสถาน----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เมียนมา----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ฟิลิปปิน----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน มาเลเซีย----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ลาว----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เวียดนาม----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ศรีลังกา----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สิงคโปร์----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินเดีย----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินโดนีเซีย----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020175 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด5120649306
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไทย5120649306
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน กัมพูชา----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เกาหลีใต้----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน จีน----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซาอุดีอาระเบีย----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ญี่ปุ่น----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เนปาล----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ปากีสถาน----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เมียนมา----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ฟิลิปปิน----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน มาเลเซีย----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ลาว----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เวียดนาม----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ศรีลังกา----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สิงคโปร์----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินเดีย----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินโดนีเซีย----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020174 สามสวนวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1121-32
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไทย1121-32
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน กัมพูชา----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เกาหลีใต้----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน จีน----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซาอุดีอาระเบีย----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ญี่ปุ่น----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เนปาล----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ปากีสถาน----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เมียนมา----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ฟิลิปปิน----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน มาเลเซีย----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ลาว----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เวียดนาม----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ศรีลังกา----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สิงคโปร์----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินเดีย----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินโดนีเซีย----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020173 บ้านหลุบค่าย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด9471066
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไทย9471066
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน กัมพูชา----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เกาหลีใต้----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน จีน----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซาอุดีอาระเบีย----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ญี่ปุ่น----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เนปาล----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ปากีสถาน----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เมียนมา----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ฟิลิปปิน----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน มาเลเซีย----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ลาว----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เวียดนาม----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ศรีลังกา----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สิงคโปร์----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินเดีย----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินโดนีเซีย----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020172 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด614-20
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไทย614-20
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน กัมพูชา----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เกาหลีใต้----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน จีน----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซาอุดีอาระเบีย----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ญี่ปุ่น----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เนปาล----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ปากีสถาน----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เมียนมา----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ฟิลิปปิน----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน มาเลเซีย----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ลาว----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เวียดนาม----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ศรีลังกา----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สิงคโปร์----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินเดีย----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินโดนีเซีย----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020171 โคกสะอาดศึกษา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1145-56
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไทย1145-56
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน กัมพูชา----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เกาหลีใต้----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน จีน----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซาอุดีอาระเบีย----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ญี่ปุ่น----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เนปาล----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ปากีสถาน----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เมียนมา----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ฟิลิปปิน----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน มาเลเซีย----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ลาว----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เวียดนาม----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ศรีลังกา----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สิงคโปร์----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินเดีย----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินโดนีเซีย----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020170 บ้านหินลาด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน นักเรียนทั้งหมด1923-42
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไทย1923-42
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน กัมพูชา----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เกาหลีใต้----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน จีน----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ซาอุดีอาระเบีย----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ญี่ปุ่น----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เนปาล----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ปากีสถาน----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เมียนมา----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ฟิลิปปิน----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน มาเลเซีย----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ลาว----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน เวียดนาม----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ศรีลังกา----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน สิงคโปร์----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินเดีย----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อินโดนีเซีย----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อื่นๆ----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน ข้อมูลผิดปกติ----
36020169 บ้านดอนหันนาสวรรค์ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน อายุนอกเกณฑ์----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด3586-121
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ไทย3586-121
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง กัมพูชา----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เกาหลีใต้----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง จีน----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ญี่ปุ่น----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เนปาล----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ปากีสถาน----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เมียนมา----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ฟิลิปปิน----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง มาเลเซีย----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ลาว----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เวียดนาม----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ศรีลังกา----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สิงคโปร์----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อินเดีย----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อินโดนีเซีย----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020168 บ้านนายม บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด1541-56
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ไทย1541-56
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง กัมพูชา----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เกาหลีใต้----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง จีน----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ญี่ปุ่น----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เนปาล----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ปากีสถาน----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เมียนมา----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ฟิลิปปิน----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง มาเลเซีย----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ลาว----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เวียดนาม----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ศรีลังกา----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สิงคโปร์----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อินเดีย----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อินโดนีเซีย----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020167 บ้านถนนกลาง บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด3810734179
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ไทย3810734179
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง กัมพูชา----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เกาหลีใต้----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง จีน----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ญี่ปุ่น----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เนปาล----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ปากีสถาน----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เมียนมา----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ฟิลิปปิน----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง มาเลเซีย----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ลาว----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เวียดนาม----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ศรีลังกา----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สิงคโปร์----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อินเดีย----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อินโดนีเซีย----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020166 ไตรมิตรพิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด34109-143
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไทย34109-143
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น กัมพูชา----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เกาหลีใต้----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น จีน----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซาอุดีอาระเบีย----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ญี่ปุ่น----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เนปาล----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ปากีสถาน----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เมียนมา----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ฟิลิปปิน----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น มาเลเซีย----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ลาว----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เวียดนาม----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ศรีลังกา----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สิงคโปร์----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินเดีย----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินโดนีเซีย----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020164 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง นักเรียนทั้งหมด4873-121
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ไทย4773-120
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง กัมพูชา----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เกาหลีใต้----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง จีน----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ญี่ปุ่น----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เนปาล----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ปากีสถาน----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เมียนมา----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ฟิลิปปิน----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง มาเลเซีย----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ลาว----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง เวียดนาม----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ศรีลังกา----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง สิงคโปร์----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อินเดีย----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อินโดนีเซีย----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อื่นๆ1--1
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020165 บ้านสะเดาหนองไผ่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง อายุนอกเกณฑ์----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด1249-61
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไทย1248-60
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น กัมพูชา----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เกาหลีใต้----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น จีน----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซาอุดีอาระเบีย----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ญี่ปุ่น----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เนปาล----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ปากีสถาน----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เมียนมา----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ฟิลิปปิน----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น มาเลเซีย----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ลาว-1-1
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เวียดนาม----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ศรีลังกา----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สิงคโปร์----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินเดีย----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินโดนีเซีย----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020163 บ้านหนองบัว บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด326426122
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไทย326426122
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น กัมพูชา----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เกาหลีใต้----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น จีน----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซาอุดีอาระเบีย----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ญี่ปุ่น----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เนปาล----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ปากีสถาน----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เมียนมา----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ฟิลิปปิน----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น มาเลเซีย----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ลาว----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เวียดนาม----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ศรีลังกา----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สิงคโปร์----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินเดีย----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินโดนีเซีย----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020162 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด1043-53
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไทย1043-53
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น กัมพูชา----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เกาหลีใต้----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น จีน----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซาอุดีอาระเบีย----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ญี่ปุ่น----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เนปาล----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ปากีสถาน----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เมียนมา----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ฟิลิปปิน----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น มาเลเซีย----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ลาว----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เวียดนาม----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ศรีลังกา----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สิงคโปร์----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินเดีย----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินโดนีเซีย----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020161 บ้านนาดี บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด39146-185
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไทย39146-185
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น กัมพูชา----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เกาหลีใต้----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น จีน----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซาอุดีอาระเบีย----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ญี่ปุ่น----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เนปาล----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ปากีสถาน----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เมียนมา----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ฟิลิปปิน----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น มาเลเซีย----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ลาว----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เวียดนาม----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ศรีลังกา----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สิงคโปร์----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินเดีย----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินโดนีเซีย----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020160 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด2565-90
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไทย2565-90
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น กัมพูชา----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เกาหลีใต้----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น จีน----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซาอุดีอาระเบีย----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ญี่ปุ่น----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เนปาล----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ปากีสถาน----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เมียนมา----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ฟิลิปปิน----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น มาเลเซีย----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ลาว----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เวียดนาม----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ศรีลังกา----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สิงคโปร์----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินเดีย----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินโดนีเซีย----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020159 หัวนานคร บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด2665-91
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไทย2665-91
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น กัมพูชา----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เกาหลีใต้----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น จีน----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซาอุดีอาระเบีย----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ญี่ปุ่น----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เนปาล----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ปากีสถาน----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เมียนมา----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ฟิลิปปิน----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น มาเลเซีย----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ลาว----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เวียดนาม----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ศรีลังกา----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สิงคโปร์----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินเดีย----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินโดนีเซีย----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020158 บ้านมอญ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น นักเรียนทั้งหมด80315-395
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไทย80315-395
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น กัมพูชา----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เกาหลีใต้----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น จีน----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ซาอุดีอาระเบีย----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ญี่ปุ่น----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เนปาล----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ปากีสถาน----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เมียนมา----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ฟิลิปปิน----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น มาเลเซีย----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ลาว----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น เวียดนาม----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ศรีลังกา----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น สิงคโปร์----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินเดีย----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อินโดนีเซีย----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อื่นๆ----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น ข้อมูลผิดปกติ----
36020157 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น อายุนอกเกณฑ์----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด3912050209
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไทย3912050209
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า กัมพูชา----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เกาหลีใต้----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า จีน----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซาอุดีอาระเบีย----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ญี่ปุ่น----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เนปาล----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ปากีสถาน----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เมียนมา----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ฟิลิปปิน----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า มาเลเซีย----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ลาว----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เวียดนาม----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ศรีลังกา----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สิงคโปร์----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินเดีย----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินโดนีเซีย----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020155 ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1515-30
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไทย1515-30
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า กัมพูชา----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เกาหลีใต้----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า จีน----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซาอุดีอาระเบีย----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ญี่ปุ่น----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เนปาล----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ปากีสถาน----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เมียนมา----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ฟิลิปปิน----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า มาเลเซีย----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ลาว----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เวียดนาม----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ศรีลังกา----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สิงคโปร์----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินเดีย----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินโดนีเซีย----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020154 บ้านวังหิน บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1829-47
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไทย1829-47
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า กัมพูชา----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เกาหลีใต้----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า จีน----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซาอุดีอาระเบีย----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ญี่ปุ่น----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เนปาล----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ปากีสถาน----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เมียนมา----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ฟิลิปปิน----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า มาเลเซีย----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ลาว----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เวียดนาม----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ศรีลังกา----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สิงคโปร์----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินเดีย----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินโดนีเซีย----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020153 บ้านหนองแฝก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด2162-83
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไทย2162-83
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า กัมพูชา----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เกาหลีใต้----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า จีน----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซาอุดีอาระเบีย----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ญี่ปุ่น----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เนปาล----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ปากีสถาน----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เมียนมา----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ฟิลิปปิน----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า มาเลเซีย----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ลาว----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เวียดนาม----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ศรีลังกา----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สิงคโปร์----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินเดีย----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินโดนีเซีย----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020152 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด1666-82
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไทย1666-82
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า กัมพูชา----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เกาหลีใต้----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า จีน----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซาอุดีอาระเบีย----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ญี่ปุ่น----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เนปาล----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ปากีสถาน----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เมียนมา----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ฟิลิปปิน----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า มาเลเซีย----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ลาว----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เวียดนาม----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ศรีลังกา----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สิงคโปร์----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินเดีย----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินโดนีเซีย----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020151 บ้านดอนดู่ บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด2463-87
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไทย2463-87
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า กัมพูชา----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เกาหลีใต้----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า จีน----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซาอุดีอาระเบีย----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ญี่ปุ่น----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เนปาล----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ปากีสถาน----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เมียนมา----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ฟิลิปปิน----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า มาเลเซีย----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ลาว----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เวียดนาม----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ศรีลังกา----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สิงคโปร์----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินเดีย----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินโดนีเซีย----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020150 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า นักเรียนทั้งหมด257934138
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไทย257934138
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า กัมพูชา----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เกาหลีใต้----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า จีน----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ซาอุดีอาระเบีย----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ญี่ปุ่น----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เนปาล----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ปากีสถาน----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เมียนมา----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ฟิลิปปิน----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า มาเลเซีย----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ลาว----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า เวียดนาม----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ศรีลังกา----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า สิงคโปร์----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินเดีย----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อินโดนีเซีย----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อื่นๆ----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า ข้อมูลผิดปกติ----
36020149 บ้านหนองเม็ก บ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า อายุนอกเกณฑ์----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด1236-48
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ไทย1236-48
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล กัมพูชา----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เกาหลีใต้----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล จีน----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซาอุดีอาระเบีย----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ญี่ปุ่น----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เนปาล----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ปากีสถาน----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เมียนมา----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ฟิลิปปิน----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล มาเลเซีย----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ลาว----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เวียดนาม----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ศรีลังกา----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สิงคโปร์----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อินเดีย----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อินโดนีเซีย----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ----
36020148 บ้านห้วยพลวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด3090-120
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ไทย3090-120
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล กัมพูชา----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เกาหลีใต้----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล จีน----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซาอุดีอาระเบีย----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ญี่ปุ่น----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เนปาล----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ปากีสถาน----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เมียนมา----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ฟิลิปปิน----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล มาเลเซีย----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ลาว----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เวียดนาม----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ศรีลังกา----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สิงคโปร์----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อินเดีย----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อินโดนีเซีย----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ----
36020146 บ้านโนนดินจี่ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด377630143
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ไทย377629142
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล กัมพูชา--11
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เกาหลีใต้----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล จีน----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซาอุดีอาระเบีย----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ญี่ปุ่น----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เนปาล----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ปากีสถาน----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เมียนมา----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ฟิลิปปิน----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล มาเลเซีย----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ลาว----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เวียดนาม----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ศรีลังกา----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สิงคโปร์----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อินเดีย----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อินโดนีเซีย----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ----
36020147 บ้านหนองแวง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด308338151
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ไทย308338151
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม กัมพูชา----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เกาหลีใต้----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม จีน----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซาอุดีอาระเบีย----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ญี่ปุ่น----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เนปาล----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ปากีสถาน----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เมียนมา----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ฟิลิปปิน----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม มาเลเซีย----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ลาว----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เวียดนาม----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ศรีลังกา----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สิงคโปร์----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อินเดีย----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อินโดนีเซีย----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ----
36020144 โนนเสลาประสาทวิทย์ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล นักเรียนทั้งหมด40108169317
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ไทย40108169317
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล กัมพูชา----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เกาหลีใต้----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล จีน----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ซาอุดีอาระเบีย----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ญี่ปุ่น----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เนปาล----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ปากีสถาน----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เมียนมา----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ฟิลิปปิน----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล มาเลเซีย----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ลาว----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล เวียดนาม----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ศรีลังกา----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล สิงคโปร์----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อินเดีย----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อินโดนีเซีย----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อื่นๆ----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล ข้อมูลผิดปกติ----
36020145 เนรมิตศึกษา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล อายุนอกเกณฑ์----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด47180222449
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ไทย47180222449
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม กัมพูชา----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เกาหลีใต้----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม จีน----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซาอุดีอาระเบีย----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ญี่ปุ่น----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เนปาล----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ปากีสถาน----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เมียนมา----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ฟิลิปปิน----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม มาเลเซีย----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ลาว----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เวียดนาม----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ศรีลังกา----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สิงคโปร์----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อินเดีย----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อินโดนีเซีย----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ----
36020143 บ้านแดงสว่าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2461-85
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ไทย2461-85
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม กัมพูชา----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เกาหลีใต้----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม จีน----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซาอุดีอาระเบีย----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ญี่ปุ่น----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เนปาล----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ปากีสถาน----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เมียนมา----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ฟิลิปปิน----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม มาเลเซีย----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ลาว----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เวียดนาม----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ศรีลังกา----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สิงคโปร์----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อินเดีย----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อินโดนีเซีย----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ----
36020142 หนองเมยสามัคคี ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม นักเรียนทั้งหมด2790-117
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ไทย2790-117
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม กัมพูชา----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เกาหลีใต้----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม จีน----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ซาอุดีอาระเบีย----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ญี่ปุ่น----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เนปาล----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ปากีสถาน----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เมียนมา----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ฟิลิปปิน----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม มาเลเซีย----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ลาว----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม เวียดนาม----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ศรีลังกา----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม สิงคโปร์----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อินเดีย----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อินโดนีเซีย----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อื่นๆ----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม ข้อมูลผิดปกติ----
36020141 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม อายุนอกเกณฑ์----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด2051-71
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไทย2051-71
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย กัมพูชา----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เกาหลีใต้----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย จีน----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซาอุดีอาระเบีย----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ญี่ปุ่น----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เนปาล----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ปากีสถาน----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เมียนมา----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ฟิลิปปิน----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย มาเลเซีย----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ลาว----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เวียดนาม----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ศรีลังกา----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สิงคโปร์----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินเดีย----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินโดนีเซีย----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020139 บ้านหัวหนอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1039-49
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไทย1039-49
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย กัมพูชา----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เกาหลีใต้----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย จีน----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซาอุดีอาระเบีย----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ญี่ปุ่น----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เนปาล----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ปากีสถาน----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เมียนมา----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ฟิลิปปิน----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย มาเลเซีย----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ลาว----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เวียดนาม----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ศรีลังกา----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สิงคโปร์----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินเดีย----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินโดนีเซีย----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020138 บ้านโนนข่า ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1660-76
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไทย1659-75
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย กัมพูชา----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เกาหลีใต้----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย จีน----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซาอุดีอาระเบีย----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ญี่ปุ่น----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เนปาล----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ปากีสถาน----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เมียนมา----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ฟิลิปปิน----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย มาเลเซีย----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ลาว----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เวียดนาม----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ศรีลังกา----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สิงคโปร์----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินเดีย----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินโดนีเซีย----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ-1-1
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020137 บ้านสีปลาด ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1948-67
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไทย1948-67
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย กัมพูชา----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เกาหลีใต้----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย จีน----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซาอุดีอาระเบีย----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ญี่ปุ่น----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เนปาล----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ปากีสถาน----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เมียนมา----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ฟิลิปปิน----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย มาเลเซีย----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ลาว----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เวียดนาม----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ศรีลังกา----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สิงคโปร์----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินเดีย----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินโดนีเซีย----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020136 บ้านมูลกระบือ ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด19110-129
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไทย19108-127
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย กัมพูชา-2-2
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เกาหลีใต้----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย จีน----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซาอุดีอาระเบีย----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ญี่ปุ่น----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เนปาล----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ปากีสถาน----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เมียนมา----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ฟิลิปปิน----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย มาเลเซีย----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ลาว----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เวียดนาม----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ศรีลังกา----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สิงคโปร์----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินเดีย----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินโดนีเซีย----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020135 บ้านหนองคอนไทย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด1044-54
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไทย1044-54
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย กัมพูชา----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เกาหลีใต้----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย จีน----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซาอุดีอาระเบีย----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ญี่ปุ่น----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เนปาล----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ปากีสถาน----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เมียนมา----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ฟิลิปปิน----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย มาเลเซีย----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ลาว----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เวียดนาม----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ศรีลังกา----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สิงคโปร์----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินเดีย----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินโดนีเซีย----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020134 หนองเบนประภากร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด3681-117
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไทย3681-117
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย กัมพูชา----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เกาหลีใต้----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย จีน----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซาอุดีอาระเบีย----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ญี่ปุ่น----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เนปาล----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ปากีสถาน----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เมียนมา----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ฟิลิปปิน----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย มาเลเซีย----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ลาว----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เวียดนาม----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ศรีลังกา----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สิงคโปร์----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินเดีย----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินโดนีเซีย----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020133 บ้านหนองบัวพรม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย นักเรียนทั้งหมด837-45
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไทย837-45
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย กัมพูชา----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เกาหลีใต้----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย จีน----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ซาอุดีอาระเบีย----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ญี่ปุ่น----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เนปาล----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ปากีสถาน----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เมียนมา----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ฟิลิปปิน----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย มาเลเซีย----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ลาว----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย เวียดนาม----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ศรีลังกา----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย สิงคโปร์----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินเดีย----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อินโดนีเซีย----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อื่นๆ----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย ข้อมูลผิดปกติ----
36020132 บ้านกุดหัวช้าง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย อายุนอกเกณฑ์----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด925-34
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไทย925-34
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง กัมพูชา----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เกาหลีใต้----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง จีน----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ญี่ปุ่น----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เนปาล----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปากีสถาน----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เมียนมา----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ฟิลิปปิน----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง มาเลเซีย----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ลาว----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เวียดนาม----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ศรีลังกา----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สิงคโปร์----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินเดีย----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินโดนีเซีย----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020131 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด845-53
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไทย845-53
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง กัมพูชา----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เกาหลีใต้----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง จีน----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ญี่ปุ่น----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เนปาล----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปากีสถาน----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เมียนมา----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ฟิลิปปิน----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง มาเลเซีย----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ลาว----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เวียดนาม----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ศรีลังกา----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สิงคโปร์----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินเดีย----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินโดนีเซีย----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020129 บ้านโนนงาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด19108-127
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไทย19108-127
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง กัมพูชา----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เกาหลีใต้----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง จีน----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ญี่ปุ่น----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เนปาล----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปากีสถาน----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เมียนมา----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ฟิลิปปิน----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง มาเลเซีย----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ลาว----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เวียดนาม----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ศรีลังกา----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สิงคโปร์----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินเดีย----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินโดนีเซีย----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020128 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด44111-155
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไทย43111-154
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง กัมพูชา----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เกาหลีใต้----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง จีน----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ญี่ปุ่น----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เนปาล----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปากีสถาน----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เมียนมา----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ฟิลิปปิน----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง มาเลเซีย----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ลาว1--1
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เวียดนาม----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ศรีลังกา----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สิงคโปร์----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินเดีย----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินโดนีเซีย----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020127 บ้านหว้าทอง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด34139-173
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไทย34139-173
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง กัมพูชา----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เกาหลีใต้----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง จีน----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ญี่ปุ่น----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เนปาล----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปากีสถาน----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เมียนมา----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ฟิลิปปิน----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง มาเลเซีย----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ลาว----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เวียดนาม----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ศรีลังกา----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สิงคโปร์----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินเดีย----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินโดนีเซีย----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020126 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด1131,091-1,204
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไทย1121,085-1,197
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง กัมพูชา-5-5
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เกาหลีใต้-1-1
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง จีน----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ญี่ปุ่น----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เนปาล----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปากีสถาน----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เมียนมา----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ฟิลิปปิน----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง มาเลเซีย----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ลาว----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เวียดนาม----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ศรีลังกา----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สิงคโปร์----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินเดีย----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินโดนีเซีย----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ1--1
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020125 ภูมิวิทยา ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด319-22
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไทย319-22
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง กัมพูชา----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เกาหลีใต้----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง จีน----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ญี่ปุ่น----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เนปาล----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปากีสถาน----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เมียนมา----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ฟิลิปปิน----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง มาเลเซีย----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ลาว----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เวียดนาม----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ศรีลังกา----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สิงคโปร์----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินเดีย----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินโดนีเซีย----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020124 บ้านหนองสองห้อง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด622-28
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไทย622-28
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง กัมพูชา----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เกาหลีใต้----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง จีน----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ญี่ปุ่น----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เนปาล----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปากีสถาน----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เมียนมา----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ฟิลิปปิน----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง มาเลเซีย----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ลาว----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เวียดนาม----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ศรีลังกา----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สิงคโปร์----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินเดีย----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินโดนีเซีย----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020123 บ้านโนนสลวย ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง นักเรียนทั้งหมด1130-41
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไทย1130-41
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง กัมพูชา----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เกาหลีใต้----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง จีน----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ซาอุดีอาระเบีย----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ญี่ปุ่น----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เนปาล----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปากีสถาน----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เมียนมา----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ฟิลิปปิน----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง มาเลเซีย----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ลาว----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง เวียดนาม----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ศรีลังกา----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง สิงคโปร์----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินเดีย----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อินโดนีเซีย----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อื่นๆ----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ข้อมูลผิดปกติ----
36020122 บ้านโนนดินแดง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง อายุนอกเกณฑ์----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด734-41
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ไทย734-41
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร กัมพูชา----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เกาหลีใต้----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร จีน----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซาอุดีอาระเบีย----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ญี่ปุ่น----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เนปาล----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ปากีสถาน----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เมียนมา----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ฟิลิปปิน----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร มาเลเซีย----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ลาว----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เวียดนาม----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ศรีลังกา----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สิงคโปร์----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อินเดีย----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อินโดนีเซีย----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ----
36020121 บ้านหนองขาม ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด3260-92
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ไทย3260-92
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร กัมพูชา----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เกาหลีใต้----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร จีน----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซาอุดีอาระเบีย----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ญี่ปุ่น----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เนปาล----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ปากีสถาน----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เมียนมา----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ฟิลิปปิน----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร มาเลเซีย----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ลาว----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เวียดนาม----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ศรีลังกา----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สิงคโปร์----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อินเดีย----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อินโดนีเซีย----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ไม่ปรากฎสัญชาติ----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อื่นๆ----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ข้อมูลผิดปกติ----
36020120 บ้านเมืองคง ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อายุนอกเกณฑ์----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร นักเรียนทั้งหมด1019-29
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ไทย1019-29
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร กัมพูชา----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เกาหลีใต้----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร จีน----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ซาอุดีอาระเบีย----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ญี่ปุ่น----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เนปาล----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ปากีสถาน----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เมียนมา----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ฟิลิปปิน----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร มาเลเซีย----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ลาว----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร เวียดนาม----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ศรีลังกา----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร สิงคโปร์----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อินเดีย----
36020119 บ้านกุดขอนแก่น ภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร อินโดนีเซีย----
36020119