ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
360202591005991036100599 บ้านน้ำอุ่น ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202581005981036100598 บ้านนาเกาะ ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 1159 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202571006181036100618 บ้านหินรอยเมย ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 529 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202561005961036100596 บ้านนาบัว ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 689 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202551005931036100593 บ้านม่วง ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 1319 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202521006231036100623 บ้านโคกนกทา ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202541005921036100592 บ้านดงบัง ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 8212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202511006201036100620 บ้านท่าศาลา ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202501006301036100630 บ้านกุดแคน ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 318 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202491006291036100629 บ้านหนองตากล้า ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 808 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202481006271036100627 บ้านดงใต้ ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202471006261036100626 บ้านดงกลาง ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 10111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202451005911036100591 บ้านคลองบอน คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202431005891036100589 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 789 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202421005881036100588 บ้านคอนสาร คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 20115 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360202411003841036100384 บ้านหลุบคา หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 7111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202401003881036100388 บ้านโสกหว้าโนนหอม หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 1198 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202391003871036100387 บ้านโคกไพรวัน หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 459 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202381003861036100386 บ้านเลิงทุ่ม หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202371003851036100385 บ้านภูดินหินกอง หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 15312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360202361003901036100390 บ้านเหล่ากาดย่า หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 238 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202351003891036100389 โนนศิลาเหล่าเกษตร หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 208 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202341004271036100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่ หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202331004261036100426 บ้านก่าน หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 1388 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202321004251036100425 บ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202311004241036100424 โคกม่วงศึกษา หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202301004231036100423 หนองแต้วรวิทย์ หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202291004221036100422 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 1298 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202281004211036100421 หนองพอกกองศรี หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 1028 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202271004201036100420 บ้านหนองสังข์ หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 1258 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202261003911036100391 บ้านหนองแกหนองโน หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202251003831036100383 บ้านโนนคูณ หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 198 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202241003801036100380 บ้านโปร่ง หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 459 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202231003791036100379 บ้านหนองสามขา หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 399 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202221003991036100399 บ้านซำมูลนาก หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 14112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360202211004191036100419 บ้านหนองช้างเอก หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 369 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202201004181036100418 บ้านโนนงิ้วงาม หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 779 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202191004171036100417 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 589 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202171004151036100415 บ้านหนองขาม หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 296 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202161003941036100394 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1658 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202151003931036100393 บ้านโนนสะอาด บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202141003981036100398 บ้านดงขีสะเดาหวาน บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 549 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202121003961036100396 หว้านไพรสามัคคี บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202131003971036100397 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1414 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202111003951036100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1018 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202101004031036100403 บ้านหนองไผ่ล้อม นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 1579 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202081004011036100401 บ้านนาแก นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 24414 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360202091004021036100402 บ้านหนองรวก นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202071004001036100400 บ้านนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 25414 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360202061004071036100407 บ้านดงพอง นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 268 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202051004061036100406 บ้านโคกงาม นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202041004051036100405 บ้านโคกล่าม นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202031004041036100404 บ้านนกเขาทอง นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 569 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202021004311036100431 บ้านทุ่งคำหลวง ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202011004301036100430 บ้านท่าทางเกวียน ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 329 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202001004291036100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 33018 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360201991004281036100428 บ้านท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20810 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360201981004321036100432 บ้านยางคำวิทยา ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 549 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201961003821036100382 บ้านสระแต้ หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201951003811036100381 บ้านหนองไฮ ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201941003781036100378 บ้านหนองแสงวิทยา ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 918 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201931003771036100377 ศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 119943 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
360201921003761036100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 87133 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
360201911004111036100411 บ้านโปร่งสังข์ โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 439 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201901004101036100410 บ้านหนองแวง โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 12812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201891004091036100409 บ้านตลุกหิน โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 759 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201881004081036100408 บ้านโคกกุง โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 27012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360201861004131036100413 บ้านเซียมป่าหม้อ โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 15312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201851004121036100412 บ้านหนองม่วงบำรุง โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201841004351036100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล เก่าย่าดีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 18511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201831004341036100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ เก่าย่าดีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 629 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201821004331036100433 บ้านหนองพีพ่วน เก่าย่าดีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 1038 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201811005091036100509 บ้านโนนสะอาด หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 358 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201801005081036100508 บ้านหนองดินดำ หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 82 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201791005071036100507 บ้านดอนเค็ง หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 819 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201781005061036100506 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 659 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201771005051036100505 บ้านหนองเรือ หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 1498 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201761005011036100501 บ้านหนองคู หนองคูบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคู 22111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360201751004861036100486 บ้านโจดโนนข่า สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 23611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360201741004851036100485 สามสวนวิทยา สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 30616 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360201731004901036100490 บ้านหลุบค่าย สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201721004891036100489 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 6910 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201711004881036100488 โคกสะอาดศึกษา สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 208 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201701004871036100487 บ้านหินลาด สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201691004911036100491 บ้านดอนหันนาสวรรค์ สามสวนบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสามสวน 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201681004971036100497 บ้านนายม สระพังบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 1209 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201671004961036100496 บ้านถนนกลาง สระพังบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 569 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201661004931036100493 ไตรมิตรพิทยา สระพังบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 18112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201641004921036100492 บ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 1428 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201651004941036100494 บ้านสะเดาหนองไผ่ สระพังบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลสระพัง 1229 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201631004841036100484 บ้านหนองบัว บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201621004831036100483 บ้านหนองผักหลอด บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 12211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201611004821036100482 บ้านนาดี บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201601004811036100481 บ้านโนนคูณ บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 1879 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201591004801036100480 หัวนานคร บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 909 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201581004791036100479 บ้านมอญ บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 938 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201571004781036100478 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่นบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น 38817 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
360201551005021036100502 ชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 20711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360201541005001036100500 บ้านวังหิน บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 319 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201531004991036100499 บ้านหนองแฝก บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 479 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201521004981036100498 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201511005041036100504 บ้านดอนดู่ บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201501005031036100503 บ้านหินลาดพัฒนา บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 879 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201491005101036100510 บ้านหนองเม็ก บ้านเต่าบ้านแท่นกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเต่า 15311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201481005611036100561 บ้านห้วยพลวง โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201461005591036100559 บ้านโนนดินจี่ โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 1208 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201471005601036100560 บ้านหนองแวง โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 15011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201441005121036100512 โนนเสลาประสาทวิทย์ หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 15811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201451005551036100555 เนรมิตศึกษา โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 31515 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360201431005211036100521 บ้านแดงสว่าง หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 45215 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360201421005191036100519 หนองเมยสามัคคี หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 859 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201411005181036100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 1158 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201391005851036100585 บ้านหัวหนอง หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 728 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201381005841036100584 บ้านโนนข่า หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201371005831036100583 บ้านสีปลาด หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 759 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201361005821036100582 บ้านมูลกระบือ หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201351005811036100581 บ้านหนองคอนไทย หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 1348 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201341005801036100580 หนองเบนประภากร หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201331005271036100527 บ้านหนองบัวพรม หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 1178 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201321005861036100586 บ้านกุดหัวช้าง หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201311005241036100524 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 339 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201291005221036100522 บ้านโนนงาม ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201281005201036100520 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 1288 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201271005151036100515 บ้านหว้าทอง ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 1568 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201261005141036100514 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 1738 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201251005111036100511 ภูมิวิทยา ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 120637 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
360201241005251036100525 บ้านหนองสองห้อง ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 228 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201231005171036100517 บ้านโนนสลวย ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 288 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201221005161036100516 บ้านโนนดินแดง ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201211005481036100548 บ้านหนองขาม บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201201005461036100546 บ้านเมืองคง บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 939 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201191005491036100549 บ้านกุดขอนแก่น บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201181005451036100545 บ้านโป่งโพธิ์ บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201171005441036100544 บ้านหนองงูเหลือม บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201161005431036100543 เพชรราษฎร์สามัคคี บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 357 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201151005421036100542 เพชรราษฎร์บำรุง บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 24114 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360201141005541036100554 บ้านดงเมย บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 629 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201121005521036100552 บ้านกุดหมากเห็บ บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201131005531036100553 ฉิมพลีมา บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 1438 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201111005511036100551 บ้านดอนไก่เถื่อน บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 829 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201101005501036100550 บ้านห้างสูง บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 768 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201091005471036100547 บ้านฉนวน บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 18211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201081005261036100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 15411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201071005791036100579 บ้านโป่งดินดำ บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 84 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201061005781036100578 บ้านหนองแซง บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 19614 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201051005771036100577 บ้านนาหนองทุ่ม บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201041005761036100576 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1068 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201031005751036100575 บ้านดอนเตาเหล็ก บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201021005741036100574 บ้านโนนหินแร่ บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201011005731036100573 บ้านนาหัวแรด บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201001005721036100572 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1408 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200991005711036100571 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1548 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200981005351036100535 บ้านหนองคัน ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 1878 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200971005411036100541 บ้านตาดรินทอง ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 829 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200961005391036100539 บ้านฝายพญานาค ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 1098 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200951005381036100538 บ้านหนองกุงใหม่ ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 21811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200941005361036100536 บ้านธาตุ ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 20612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200931005701036100570 บ้านหนองปลา โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 1888 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200921005691036100569 บ้านกุดจอก โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 235 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200901005671036100567 บ้านโนนสาวเอ้ โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 136 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200891005661036100566 บ้านกุดแดง โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 497 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200871005641036100564 บ้านหนองไรไก่ โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200861005631036100563 บ้านกุดโคลน โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200851005621036100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 12311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360200841005871036100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200831005581036100558 บ้านโนนสาทร กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 878 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200821005571036100557 บ้านเรือ กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 908 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200811005561036100556 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200791005371036100537 บ้านหนองกุง กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 2338 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360200781005341036100534 บ้านดอนจำปา กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 1618 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200771005331036100533 คุรุราษฎร์วิทยา กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 29211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200751005311036100531 บ้านกวางโจนโนนทอง กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200741005301036100530 บ้านหนองปอแดง กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200731005291036100529 บ้านสวนอ้อย กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 769 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200721005281036100528 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 1738 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200711006831036100683 บ้านดอนหัน หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 559 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200701007011036100701 บ้านสารจอดเก่า หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 1247 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200691007001036100700 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200681006991036100699 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200671006981036100698 บ้านทิกแล้ง หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200661006971036100697 บ้านโคกสง่า หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 1139 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200651006961036100696 บ้านวังม่วง หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 36015 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360200641006951036100695 บ้านสารจอด หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 1548 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200631006941036100694 บ้านหนองไผ่ หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 24010 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200621006931036100693 บ้านหนองโพนงาม หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200611006561036100656 บ้านหนองแดงกุดจิก หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200601006551036100655 บ้านห้วยยางดำ หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 748 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200591006541036100654 บ้านนาสมบูรณ์ หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 1009 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200581006531036100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 1008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200571006491036100649 บ้านฉนวน หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 1178 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200561006481036100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 22717 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200551006471036100647 บ้านโจดพิทยาคาร หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 998 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200541006691036100669 บ้านพีพวย สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 649 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200531006681036100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 24010 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200521006391036100639 บ้านหนองคูวิทยาคม สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 549 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200511006381036100638 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 1249 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200501006371036100637 สระโพนทอง สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 1169 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200471006441036100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์ บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 1138 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200461006431036100643 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 1678 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200451006421036100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 24411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200441006411036100641 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 2279 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360200431006401036100640 ชุมชนบ้านหัน บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 1658 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200421006311036100631 เกษตรศิลปวิทยา บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 22012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200411006341036100634 บ้านหนองแต้ บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200401006331036100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200391006321036100632 ชุมชนบ้านเมืองเก่า บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 17813 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200371006811036100681 บ้านโนนชาด บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 53 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200361006801036100680 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 817 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200351006791036100679 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 1947 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200341006781036100678 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 41814 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
360200331006651036100665 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200321006521036100652 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 1668 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200311006511036100651 บ้านเขวา บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200301006501036100650 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200291006741036100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 21911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200281006731036100673 บ้านจมื่น บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200271006721036100672 บึงมะนาววิทยา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 908 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200261006711036100671 บ้านหัวโสก บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200251006701036100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 25611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200241006771036100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 888 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200231006761036100676 บ้านนาสีดา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 1328 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200221006751036100675 บ้านหนองบัว บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 30714 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360200211006921036100692 บ้านแก้งตาดไซ โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 459 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200201006911036100691 บ้านกลาง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 629 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200191006901036100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 15012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360200181006891036100689 บ้านโนนหนองไฮ โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 337 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200171006881036100688 บ้านโนนทอง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 596 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200161006861036100686 บ้านโนนเขวา โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 1099 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200151006671036100667 บุปผาราม โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 979 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200141006661036100666 บ้านโนนเห็ดไคล โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 689 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200131006641036100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200121006631036100663 บ้านเมืองกลางวิทยา โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 2108 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360200111006621036100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 18312 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200051006871036100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 449 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200041006851036100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 1369 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200031006841036100684 บ้านขามป้อม กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 1368 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200021006361036100636 บ้านระหัด กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 879 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200011006351036100635 ศาลาสามัคคี กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 1269 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202601006191036100619 บ้านนาวงเดือน ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 20011 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202611006001036100600 บ้านน้ำพุหินลาด ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 1339 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202621006061036100606 บ้านโนนหัวนา ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 659 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202631005971036100597 บ้านทุ่งพระ ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 8211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202641006011036100601 บ้านห้วยแก้ว ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 759 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202651006021036100602 บ้านห้วยไห ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202661006031036100603 บ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 439 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202671006041036100604 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202681006051036100605 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202691006071036100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ทุ่งลุยลายคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 32317 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360202701006081036100608 บ้านน้ำทิพย์ ทุ่งลุยลายคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 509 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202721006101036100610 บ้านหนองเชียงรอด ทุ่งลุยลายคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 1458 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202731006251036100625 บ้านโนนโจด โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202741006281036100628 บ้านโนนสง่า โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 1088 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202751006211036100621 บ้านโนนคูณ โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 1288 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202761006221036100622 บ้านโสกมะตูม โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 1058 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202771006241036100624 บ้านโจดกลาง โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202781006171036100617 บ้านดอนอุดม ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 1108 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202791006111036100611 ชุมชนห้วยยาง ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 29713 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360202801006121036100612 บ้านหนองหล่มคลองเตย ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 26915 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360202811006131036100613 บ้านโนนเพิ่ม ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 1329 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202821006141036100614 บ้านป่าว่าน ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 2059 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360202831006151036100615 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 165 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202841006161036100616 บ้านปากช่องผาเบียด ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ