ข้อมูลสถานศึกษา อ.คอนสาร 39 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
360202591005991036100599 บ้านน้ำอุ่น ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202581005981036100598 บ้านนาเกาะ ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 1159 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202571006181036100618 บ้านหินรอยเมย ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 529 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202561005961036100596 บ้านนาบัว ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 689 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202551005931036100593 บ้านม่วง ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 1319 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202521006231036100623 บ้านโคกนกทา ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202541005921036100592 บ้านดงบัง ดงบังคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงบัง 8212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202511006201036100620 บ้านท่าศาลา ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202501006301036100630 บ้านกุดแคน ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 318 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202491006291036100629 บ้านหนองตากล้า ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 808 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202481006271036100627 บ้านดงใต้ ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202471006261036100626 บ้านดงกลาง ดงกลางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลดงกลาง 10111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202451005911036100591 บ้านคลองบอน คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202431005891036100589 บ้านน้ำพุปางวัว คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 789 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202421005881036100588 บ้านคอนสาร คอนสารคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลคอนสาร 20115 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360202601006191036100619 บ้านนาวงเดือน ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 20011 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202611006001036100600 บ้านน้ำพุหินลาด ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 1339 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202621006061036100606 บ้านโนนหัวนา ทุ่งนาเลาคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งนาเลา 659 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202631005971036100597 บ้านทุ่งพระ ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 8211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202641006011036100601 บ้านห้วยแก้ว ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 759 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202651006021036100602 บ้านห้วยไห ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202661006031036100603 บ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 439 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202671006041036100604 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202681006051036100605 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ทุ่งพระคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งพระ 338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202691006071036100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ทุ่งลุยลายคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 32317 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360202701006081036100608 บ้านน้ำทิพย์ ทุ่งลุยลายคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 509 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202721006101036100610 บ้านหนองเชียงรอด ทุ่งลุยลายคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลทุ่งลุยลาย 1458 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202731006251036100625 บ้านโนนโจด โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202741006281036100628 บ้านโนนสง่า โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 1088 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202751006211036100621 บ้านโนนคูณ โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 1288 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202761006221036100622 บ้านโสกมะตูม โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 1058 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202771006241036100624 บ้านโจดกลาง โนนคูณคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนคูณ 839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202781006171036100617 บ้านดอนอุดม ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 1108 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202791006111036100611 ชุมชนห้วยยาง ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 29713 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360202801006121036100612 บ้านหนองหล่มคลองเตย ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 26915 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360202811006131036100613 บ้านโนนเพิ่ม ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 1329 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202821006141036100614 บ้านป่าว่าน ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 2059 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360202831006151036100615 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 165 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202841006161036100616 บ้านปากช่องผาเบียด ห้วยยางคอนสารกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยยาง 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ