ข้อมูลสถานศึกษา อ.ภูเขียว 71 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
360201481005611036100561 บ้านห้วยพลวง โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201461005591036100559 บ้านโนนดินจี่ โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 1208 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201471005601036100560 บ้านหนองแวง โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 15011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201441005121036100512 โนนเสลาประสาทวิทย์ หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 15811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201451005551036100555 เนรมิตศึกษา โอโลภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโอโล 31515 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360201431005211036100521 บ้านแดงสว่าง หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 45215 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360201421005191036100519 หนองเมยสามัคคี หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 859 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201411005181036100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองตูมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองตูม 1158 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201391005851036100585 บ้านหัวหนอง หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 728 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201381005841036100584 บ้านโนนข่า หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201371005831036100583 บ้านสีปลาด หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 759 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201361005821036100582 บ้านมูลกระบือ หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201351005811036100581 บ้านหนองคอนไทย หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 1348 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201341005801036100580 หนองเบนประภากร หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201331005271036100527 บ้านหนองบัวพรม หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 1178 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201321005861036100586 บ้านกุดหัวช้าง หนองคอนไทยภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองคอนไทย 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201311005241036100524 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 339 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201291005221036100522 บ้านโนนงาม ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201281005201036100520 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 1288 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201271005151036100515 บ้านหว้าทอง ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 1568 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201261005141036100514 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 1738 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201251005111036100511 ภูมิวิทยา ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 120637 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
360201241005251036100525 บ้านหนองสองห้อง ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 228 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201231005171036100517 บ้านโนนสลวย ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 288 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201221005161036100516 บ้านโนนดินแดง ผักปังภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201211005481036100548 บ้านหนองขาม บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201201005461036100546 บ้านเมืองคง บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 939 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201191005491036100549 บ้านกุดขอนแก่น บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201181005451036100545 บ้านโป่งโพธิ์ บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201171005441036100544 บ้านหนองงูเหลือม บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201161005431036100543 เพชรราษฎร์สามัคคี บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 357 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201151005421036100542 เพชรราษฎร์บำรุง บ้านเพชรภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 24114 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360201141005541036100554 บ้านดงเมย บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 629 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201121005521036100552 บ้านกุดหมากเห็บ บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201131005531036100553 ฉิมพลีมา บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 1438 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201111005511036100551 บ้านดอนไก่เถื่อน บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 829 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201101005501036100550 บ้านห้างสูง บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 768 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201091005471036100547 บ้านฉนวน บ้านดอนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านดอน 18211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201081005261036100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 15411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201071005791036100579 บ้านโป่งดินดำ บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 84 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201061005781036100578 บ้านหนองแซง บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 19614 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360201051005771036100577 บ้านนาหนองทุ่ม บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201041005761036100576 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1068 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201031005751036100575 บ้านดอนเตาเหล็ก บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201021005741036100574 บ้านโนนหินแร่ บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201011005731036100573 บ้านนาหัวแรด บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201001005721036100572 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1408 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200991005711036100571 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) บ้านแก้งภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1548 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200981005351036100535 บ้านหนองคัน ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 1878 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200971005411036100541 บ้านตาดรินทอง ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 829 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200961005391036100539 บ้านฝายพญานาค ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 1098 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200951005381036100538 บ้านหนองกุงใหม่ ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 21811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200941005361036100536 บ้านธาตุ ธาตุทองภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลธาตุทอง 20612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200931005701036100570 บ้านหนองปลา โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 1888 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200921005691036100569 บ้านกุดจอก โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 235 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200901005671036100567 บ้านโนนสาวเอ้ โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 136 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200891005661036100566 บ้านกุดแดง โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 497 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200871005641036100564 บ้านหนองไรไก่ โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200861005631036100563 บ้านกุดโคลน โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200851005621036100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โคกสะอาดภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกสะอาด 12311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360200841005871036100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200831005581036100558 บ้านโนนสาทร กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 878 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200821005571036100557 บ้านเรือ กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 908 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200811005561036100556 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) กุดยมภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกุดยม 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200791005371036100537 บ้านหนองกุง กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 2338 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360200781005341036100534 บ้านดอนจำปา กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 1618 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200771005331036100533 คุรุราษฎร์วิทยา กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 29211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200751005311036100531 บ้านกวางโจนโนนทอง กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200741005301036100530 บ้านหนองปอแดง กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200731005291036100529 บ้านสวนอ้อย กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 769 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200721005281036100528 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กวางโจนภูเขียวกลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน 1738 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ