ข้อมูลสถานศึกษา อ.เกษตรสมบูรณ์ 63 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
360200711006831036100683 บ้านดอนหัน หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 559 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200701007011036100701 บ้านสารจอดเก่า หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 1247 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200691007001036100700 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200681006991036100699 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200671006981036100698 บ้านทิกแล้ง หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200661006971036100697 บ้านโคกสง่า หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 1139 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200651006961036100696 บ้านวังม่วง หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 36015 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360200641006951036100695 บ้านสารจอด หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 1548 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200631006941036100694 บ้านหนองไผ่ หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 24010 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200621006931036100693 บ้านหนองโพนงาม หนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม 788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200611006561036100656 บ้านหนองแดงกุดจิก หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200601006551036100655 บ้านห้วยยางดำ หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 748 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200591006541036100654 บ้านนาสมบูรณ์ หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 1009 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200581006531036100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 1008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200571006491036100649 บ้านฉนวน หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 1178 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200561006481036100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 22717 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200551006471036100647 บ้านโจดพิทยาคาร หนองข่าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า 998 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200541006691036100669 บ้านพีพวย สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 649 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200531006681036100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 24010 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200521006391036100639 บ้านหนองคูวิทยาคม สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 549 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200511006381036100638 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 1249 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200501006371036100637 สระโพนทอง สระโพนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง 1169 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200471006441036100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์ บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 1138 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200461006431036100643 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 1678 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200451006421036100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 24411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200441006411036100641 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 2279 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360200431006401036100640 ชุมชนบ้านหัน บ้านหันเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านหัน 1658 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200421006311036100631 เกษตรศิลปวิทยา บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 22012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200411006341036100634 บ้านหนองแต้ บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200401006331036100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200391006321036100632 ชุมชนบ้านเมืองเก่า บ้านยางเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านยาง 17813 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200371006811036100681 บ้านโนนชาด บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 53 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200361006801036100680 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 817 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200351006791036100679 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 1947 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200341006781036100678 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเป้า 41814 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
360200331006651036100665 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200321006521036100652 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 1668 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200311006511036100651 บ้านเขวา บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200301006501036100650 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200291006741036100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 21911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200281006731036100673 บ้านจมื่น บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200271006721036100672 บึงมะนาววิทยา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 908 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200261006711036100671 บ้านหัวโสก บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200251006701036100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 25611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200241006771036100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 888 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200231006761036100676 บ้านนาสีดา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 1328 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200221006751036100675 บ้านหนองบัว บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ 30714 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360200211006921036100692 บ้านแก้งตาดไซ โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 459 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200201006911036100691 บ้านกลาง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 629 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200191006901036100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 15012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360200181006891036100689 บ้านโนนหนองไฮ โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 337 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200171006881036100688 บ้านโนนทอง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 596 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200161006861036100686 บ้านโนนเขวา โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 1099 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200151006671036100667 บุปผาราม โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 979 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200141006661036100666 บ้านโนนเห็ดไคล โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 689 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200131006641036100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200121006631036100663 บ้านเมืองกลางวิทยา โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 2108 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360200111006621036100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 18312 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200051006871036100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 449 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200041006851036100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 1369 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200031006841036100684 บ้านขามป้อม กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 1368 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200021006361036100636 บ้านระหัด กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 879 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200011006351036100635 ศาลาสามัคคี กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 1269 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ