ข้อมูลสถานศึกษา อ.แก้งคร้อ 57 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
360202411003841036100384 บ้านหลุบคา หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 7111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202401003881036100388 บ้านโสกหว้าโนนหอม หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 1198 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202391003871036100387 บ้านโคกไพรวัน หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 459 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202381003861036100386 บ้านเลิงทุ่ม หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202371003851036100385 บ้านภูดินหินกอง หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 15312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360202361003901036100390 บ้านเหล่ากาดย่า หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 238 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202351003891036100389 โนนศิลาเหล่าเกษตร หลุบคาแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา 208 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202341004271036100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่ หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202331004261036100426 บ้านก่าน หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 1388 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202321004251036100425 บ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202311004241036100424 โคกม่วงศึกษา หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202301004231036100423 หนองแต้วรวิทย์ หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202291004221036100422 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 1298 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202281004211036100421 หนองพอกกองศรี หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 1028 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202271004201036100420 บ้านหนองสังข์ หนองสังข์แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์ 1258 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202261003911036100391 บ้านหนองแกหนองโน หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202251003831036100383 บ้านโนนคูณ หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 198 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202241003801036100380 บ้านโปร่ง หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 459 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202231003791036100379 บ้านหนองสามขา หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 399 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202221003991036100399 บ้านซำมูลนาก หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 14112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360202211004191036100419 บ้านหนองช้างเอก หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 369 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202201004181036100418 บ้านโนนงิ้วงาม หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 779 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202191004171036100417 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 589 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202171004151036100415 บ้านหนองขาม หนองขามแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม 296 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202161003941036100394 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1658 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202151003931036100393 บ้านโนนสะอาด บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202141003981036100398 บ้านดงขีสะเดาหวาน บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 549 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202121003961036100396 หว้านไพรสามัคคี บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202131003971036100397 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1414 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202111003951036100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา บ้านแก้งแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง 1018 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202101004031036100403 บ้านหนองไผ่ล้อม นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 1579 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360202081004011036100401 บ้านนาแก นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 24414 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360202091004021036100402 บ้านหนองรวก นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202071004001036100400 บ้านนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 25414 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360202061004071036100407 บ้านดงพอง นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 268 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202051004061036100406 บ้านโคกงาม นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202041004051036100405 บ้านโคกล่าม นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202031004041036100404 บ้านนกเขาทอง นาหนองทุ่มแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม 569 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202021004311036100431 บ้านทุ่งคำหลวง ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202011004301036100430 บ้านท่าทางเกวียน ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 329 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360202001004291036100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 33018 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360201991004281036100428 บ้านท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 20810 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360201981004321036100432 บ้านยางคำวิทยา ท่ามะไฟหวานแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน 549 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201961003821036100382 บ้านสระแต้ หนองไผ่แก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่ 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201951003811036100381 บ้านหนองไฮ ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201941003781036100378 บ้านหนองแสงวิทยา ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 918 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201931003771036100377 ศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 119943 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
360201921003761036100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ช่องสามหมอแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ 87133 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
360201911004111036100411 บ้านโปร่งสังข์ โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 439 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201901004101036100410 บ้านหนองแวง โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 12812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201891004091036100409 บ้านตลุกหิน โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 759 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201881004081036100408 บ้านโคกกุง โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 27012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360201861004131036100413 บ้านเซียมป่าหม้อ โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 15312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201851004121036100412 บ้านหนองม่วงบำรุง โคกกุงแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201841004351036100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล เก่าย่าดีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 18511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360201831004341036100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ เก่าย่าดีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 629 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360201821004331036100433 บ้านหนองพีพ่วน เก่าย่าดีแก้งคร้อกลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี 1038 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ