บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี
กลุ่มโรงเรียนตำบลเก่าย่าดี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020183
PERCODE 6 หลัก100434
กระทรวง 10 หลัก1036100434
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bandanjareanthakokwittayasan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านด่านเจริญ
ตำบลเก่าย่าดี
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870146
อีเมล์แอดเดรสsindybitong@gmail.co
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.06879977
Longitude
102.0891409
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก