บ้านหนองม่วงบำรุง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020185
PERCODE 6 หลัก100412
กระทรวง 10 หลัก1036100412
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองม่วงบำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongmuangbamrung
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองม่วง
ตำบลโคกกุง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์898640204
อีเมล์แอดเดรสtanaboonchai@gmail.c
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.09122259
Longitude
102.1880849
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก