บ้านโคกกุง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020188
PERCODE 6 หลัก100408
กระทรวง 10 หลัก1036100408
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกุง
ชื่อ (อังกฤษ)kokkung
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านกรุงบูรพา
ตำบลโคกกุง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44131093
อีเมล์แอดเดรสadd_kkg@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.1301511
Longitude
102.1776442
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก