บ้านตลุกหิน
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020189
PERCODE 6 หลัก100409
กระทรวง 10 หลัก1036100409
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตลุกหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Talukhin school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านตลุกหิน
ตำบลโคกกุง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์95417416
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.09458685
Longitude
102.1298825
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก