บ้านหนองแวง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020190
PERCODE 6 หลัก100410
กระทรวง 10 หลัก1036100410
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongweang School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองแวง
ตำบลโคกกุง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnongwang.cyp2@gmail.
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.10628094
Longitude
102.1582174
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก