บ้านโปร่งสังข์
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
กลุ่มโรงเรียนตำบลโคกกุง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020191
PERCODE 6 หลัก100411
กระทรวง 10 หลัก1036100411
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโปร่งสังข์
ชื่อ (อังกฤษ)banprongsung school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโปร่งสังข์
ตำบลโคกกุง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109110
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1036100411
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.10934908
Longitude
102.1828187
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก