ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020192
PERCODE 6 หลัก100376
กระทรวง 10 หลัก1036100376
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbankaengkronongphai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านแก้งอรุณ
ตำบลช่องสามหมอ
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44882743
อีเมล์แอดเดรสjunmahong_123@hotmai
เว็บไซต์www.school.obec.go.th/cknp/?
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.11513154
Longitude
102.2551632
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก