ศรีแก้งคร้อ
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020193
PERCODE 6 หลัก100377
กระทรวง 10 หลัก1036100377
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรีแก้งคร้อ
ชื่อ (อังกฤษ)Srikaengkhro School
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านศรีพัฒนา
ตำบลช่องสามหมอ
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044882911/044882977
อีเมล์แอดเดรส" ""Srikaengkhro@hotmai"
เว็บไซต์" com"""
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.10749887
Longitude
102.2559142
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก