บ้านหนองแสงวิทยา
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020194
PERCODE 6 หลัก100378
กระทรวง 10 หลัก1036100378
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsaegwittaya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองแสง
ตำบลช่องสามหมอ
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44882037
อีเมล์แอดเดรสkongrit975@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.08502519
Longitude
102.2488061
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก