บ้านหนองไฮ
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ
กลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020195
PERCODE 6 หลัก100381
กระทรวง 10 หลัก1036100381
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไฮ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nonghi
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองไฮ
ตำบลช่องสามหมอ
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.0838806
Longitude
102.2651687
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก