บ้านสระแต้
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020196
PERCODE 6 หลัก100382
กระทรวง 10 หลัก1036100382
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสระแต้
ชื่อ (อังกฤษ)bansratae
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านสระแต้
ตำบลหนองไผ่
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870531
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.15082782
Longitude
102.2394879
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก