บ้านยางคำวิทยา
กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน
กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020198
PERCODE 6 หลัก100432
กระทรวง 10 หลัก1036100432
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางคำวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANYANGKAMWITTAYA
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านยางคำ
ตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870193
อีเมล์แอดเดรสYangkumwit@hotmail.c
เว็บไซต์Yangkumwittaya.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.10880443
Longitude
102.1008796
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก