บ้านทุ่งคำหลวง
กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน
กลุ่มโรงเรียนตำบลท่ามะไฟหวาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020202
PERCODE 6 หลัก100431
กระทรวง 10 หลัก1036100431
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งคำหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)banthungkamluang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านทุ่งคำหลวง
ตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870159
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.10264999
Longitude
102.0799524
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก