บ้านนกเขาทอง
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020203
PERCODE 6 หลัก100404
กระทรวง 10 หลัก1036100404
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนกเขาทอง
ชื่อ (อังกฤษ)nokkhaotong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านนกเขาทอง
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870163
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.02149834
Longitude
102.1707266
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก