บ้านดงพอง
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020206
PERCODE 6 หลัก100407
กระทรวง 10 หลัก1036100407
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงพอง
ชื่อ (อังกฤษ)BANDONGPONG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านดงพอง
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์986365868
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.02151974
Longitude
102.1572346
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก