บ้านนาหนองทุ่ม
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020207
PERCODE 6 หลัก100400
กระทรวง 10 หลัก1036100400
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหนองทุ่ม
ชื่อ (อังกฤษ)?BANNANONGTHUM
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านนาหนองทุ่ม
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44883178
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.nanongthum.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.04626184
Longitude
102.1800156
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก