บ้านหนองรวก
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020209
PERCODE 6 หลัก100402
กระทรวง 10 หลัก1036100402
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองรวก
ชื่อ (อังกฤษ)nongrauk
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองรวก
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44883237
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.05867158
Longitude
102.1989378
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก