บ้านหนองไผ่ล้อม
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
กลุ่มโรงเรียนตำบลนาหนองทุ่ม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020210
PERCODE 6 หลัก100403
กระทรวง 10 หลัก1036100403
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไผ่ล้อม
ชื่อ (อังกฤษ)NONGPHAILOM
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองไผ่ล้อม
ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรสnongphailom1@hotmail
เว็บไซต์WWW.nongphailom.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.0275521
Longitude
102.1483254
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก