บ้านโคกสูง-วังศิลา
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020211
PERCODE 6 หลัก100395
กระทรวง 10 หลัก1036100395
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูง-วังศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKSUNG-WANGSILA SCHOOL
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโคกสูง
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44823620
อีเมล์แอดเดรส36020211@chaiyaphum2
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.18625129
Longitude
102.3110834
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก