หว้านไพรสามัคคี
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020212
PERCODE 6 หลัก100396
กระทรวง 10 หลัก1036100396
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หว้านไพรสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Wanpraisamakkee
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านห้วยหว้านไพร
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870267
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.17637319
Longitude
102.2872537
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก