บ้านโนนสะอาด
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง
กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแก้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020215
PERCODE 6 หลัก100393
กระทรวง 10 หลัก1036100393
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)nonsaad
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์988241391
อีเมล์แอดเดรสNonsaadsch@hotmail.c
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.148155
Longitude
102.302863
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก