บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020219
PERCODE 6 หลัก100417
กระทรวง 10 หลัก1036100417
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
ชื่อ (อังกฤษ)Nong Haeo Prang Ku
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองแห้ว
ตำบลหนองขาม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870357
อีเมล์แอดเดรสkumpoon2554@hotmail.
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.1425912
Longitude
102.2101778
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก