บ้านโนนงิ้วงาม
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020220
PERCODE 6 หลัก100418
กระทรวง 10 หลัก1036100418
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนงิ้วงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonngiwngam
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านงิ้วงาม
ตำบลหนองขาม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44822796
อีเมล์แอดเดรสmtts0887090662@gmail
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.16788035
Longitude
102.1635941
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก