บ้านหนองช้างเอก
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองขาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020221
PERCODE 6 หลัก100419
กระทรวง 10 หลัก1036100419
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองช้างเอก
ชื่อ (อังกฤษ)Nongcharngeak
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองช้างเอก
ตำบลหนองขาม
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109129
อีเมล์แอดเดรสcharngeak@Gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.1707122
Longitude
102.1382891
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก