บ้านซำมูลนาก
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020222
PERCODE 6 หลัก100399
กระทรวง 10 หลัก1036100399
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำมูลนาก
ชื่อ (อังกฤษ)summulnak
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านสระปทุม
ตำบลหนองไผ่
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44052675
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.140225
Longitude
102.2928946
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก