บ้านหนองสามขา
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020223
PERCODE 6 หลัก100379
กระทรวง 10 หลัก1036100379
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสามขา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannhongsamkha
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองสามขา
ตำบลหนองไผ่
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870528
อีเมล์แอดเดรสphongsak26107@gmail.
เว็บไซต์hhttp://school.obec.go.
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.0858532
Longitude
102.2782195
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก