บ้านโนนคูณ
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองไผ่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020225
PERCODE 6 หลัก100383
กระทรวง 10 หลัก1036100383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)bannonkun
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโนนคูณ
ตำบลหนองไผ่
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109131
อีเมล์แอดเดรสngamsakul@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.14172183
Longitude
102.2536008
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก