บ้านหนองสังข์
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020227
PERCODE 6 หลัก100420
กระทรวง 10 หลัก1036100420
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสังข์
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGSUNGSCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองสังข์
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44823173
อีเมล์แอดเดรส1036100420@pracharat
เว็บไซต์www.gg.gg/ns-cpm2
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.26662821
Longitude
102.3559835
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก