หนองพอกกองศรี
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020228
PERCODE 6 หลัก100421
กระทรวง 10 หลัก1036100421
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองพอกกองศรี
ชื่อ (อังกฤษ)Nongpokgongsri School
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านกองศรี
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์897164589
อีเมล์แอดเดรสnongpok_np@hotmail.c
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.26628784
Longitude
102.3711166
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก