หนองแต้วรวิทย์
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020230
PERCODE 6 หลัก100423
กระทรวง 10 หลัก1036100423
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแต้วรวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtaewarrawit
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองแต้
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnongtaeworrawit_scho
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.23363922
Longitude
102.3241528
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก