บ้านหนองหญ้าปล้อง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020232
PERCODE 6 หลัก100425
กระทรวง 10 หลัก1036100425
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหญ้าปล้อง
ชื่อ (อังกฤษ)?nongyaplong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44109138
อีเมล์แอดเดรสwala1977@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1036100425
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.23704941
Longitude
102.3813075
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก