บ้านหนองปลามันหนองไร่
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองสังข์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020234
PERCODE 6 หลัก100427
กระทรวง 10 หลัก1036100427
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองปลามันหนองไร่
ชื่อ (อังกฤษ)Banongplamannongrai
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองปลามัน
ตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870234
อีเมล์แอดเดรสaction2554@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1036100427&page=history
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.2586801
Longitude
102.3409081
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก