โนนศิลาเหล่าเกษตร
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020235
PERCODE 6 หลัก100389
กระทรวง 10 หลัก1036100389
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนศิลาเหล่าเกษตร
ชื่อ (อังกฤษ)nonsilalowkasead
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน" บ้านเหล่าเกษตร"""
ตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870386
อีเมล์แอดเดรสnonsila2550@thaimail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.1916131
Longitude
102.2345066
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก