บ้านภูดินหินกอง
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020237
PERCODE 6 หลัก100385
กระทรวง 10 หลัก1036100385
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูดินหินกอง
ชื่อ (อังกฤษ)PHUDINHINKONG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านภูดิน
ตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870388
อีเมล์แอดเดรสPhumchat2515@hotmail
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.17783096
Longitude
102.2152948
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก