บ้านโคกไพรวัน
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก36020239
PERCODE 6 หลัก100387
กระทรวง 10 หลัก1036100387
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกไพรวัน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokpaiwan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านโคกไพรวัน
ตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44870387
อีเมล์แอดเดรสtoy5422@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.19150677
Longitude
102.2777091
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก