บ้านหลุบคา
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา
กลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก36020241
PERCODE 6 หลัก100384
กระทรวง 10 หลัก1036100384
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหลุบคา
ชื่อ (อังกฤษ)Banlubka
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหลุบคา
ตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44822807
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.18959776
Longitude
102.2585106
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก