จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้นxx ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 135337172497
อนุบาล 21,2801,2272,507258
อนุบาล 31,5121,4152,927265
ระดับปฐมวัย3,1453,0136,158620
ประถมศึกษาปีที่ 11,7061,6723,378281
ประถมศึกษาปีที่ 21,7941,6593,453283
ประถมศึกษาปีที่ 31,8661,7983,664285
ประถมศึกษาปีที่ 41,9562,0093,965292
ประถมศึกษาปีที่ 52,0101,8263,836287
ประถมศึกษาปีที่ 61,9961,9223,918291
ระดับประถมศึกษา11,32810,88622,2141,719
มัธยมศึกษาปีที่ 157141598653
มัธยมศึกษาปีที่ 26134491,06253
มัธยมศึกษาปีที่ 351944596455
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7031,3093,012161
รวมทั้งสิ้น16,20115,22631,4272,503


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
ปฐมวัย 0 0
ปฐมวัย - ประถมศึกษา212 21,393 1,910
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น44 9,847 563
ประถมศึกษา5 111 21
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น1 76 9
รวมทั้งสิ้น262 31,427 2,503
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
360200011006351036100635 ศาลาสามัคคี กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 7113117137311191171191151171886--------1259ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200021006361036100636 บ้านระหัด กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 41711112231011411317191111646--------869ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200031006841036100684 บ้านขามป้อม กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ --1411112522011412311611611911086--------1338ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200041006851036100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 5151811831811911311712512611186--------1369ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200051006871036100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) กุดเลาะเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลกุดเลาะ 414121103613161917141356--------459ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200111006621036100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 71412213333222322412212122711499--------18212ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200121006631036100663 บ้านเมืองกลางวิทยา โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก --1413114522912512912012812911606--------2058ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
360200131006641036100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก --219111231711511117181516--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200141006661036100666 บ้านโนนเห็ดไคล โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 115151113151101611118171576--------689ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200151006671036100667 บุปผาราม โนนกอกเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกอก 112112115321113114110116171816--------969ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200161006861036100686 บ้านโนนเขวา โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 51212193131231121121131211946--------1039ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200171006881036100688 บ้านโนนทอง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง --------611317110116181606--------606ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200181006891036100689 บ้านโนนหนองไฮ โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง ----11115161411114131336--------347ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200191006901036100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 81615119314118111116112113184617115113145314812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
360200201006911036100691 บ้านกลาง โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 9131812034151817110191436--------639ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200211006921036100692 บ้านแก้งตาดไซ โนนทองเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนทอง 215151123514151618171356--------479ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200221006751036100675 บ้านหนองบัว บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --332291623261402281361382221190825117113155330714ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
360200231006761036100676 บ้านนาสีดา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --812012822111712211711411311046--------1328ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
360200241006771036100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --1011212221011519112151111626--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200251006701036100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --31124155228116121138124134116161511718140325611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200261006711036100671 บ้านหัวโสก บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --611311921117191815191496--------688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200271006721036100672 บึงมะนาววิทยา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --7112119271161111121131121716--------908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200281006731036100673 บ้านจมื่น บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --7161132517141115141266--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200291006741036100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเดื่อ --151241392171171201271261251132613126111150322111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
360200301006501036100650 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว --415192718141914171396--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200311006511036100651 บ้านเขวา บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว --819117212113111111111181666--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
360200321006521036100652 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัวเกษตรสมบูรณ์กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านบัว --1612013621912712212112011911286--------1648ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
36020033